اسفند ۲۱, ۱۳۹۶
نحوه ارائه کنفرانس دانشجویی - دفاعیه و پایان نامه دانشجویی

نحوه ارائه کنفرانس دانشجویی، دفاعیه و پایان نامه دانشجویی

کنفرانس دانشجویی – دفاعیه و پایان نامه دانشجویی چگونه کنفرانس دانشجویی- دفاعیه و پایان نامه ی دانشجویی هوشمندانه، بدون استرس و تأثیرگذار ارائه دهیم؟ چگونه ارائه […]
اسفند ۲۱, ۱۳۹۶
دی وی دی کارگاه عملی کنفرانس دانشجویی و دفاع از پایان نامه

کارگاه مهارت ارائه کنفرانس و پایان نامه های دانشجویی

کارگاه مهارت ارائه کنفرانس و پایان نامه های دانشجویی برگزاری کارگاه مهارت ارائه کنفرانس و پایان نامه های دانشجویی در بندرعباس کارگاه مهارت ارائه کنفرانس و […]