آبان ۲, ۱۳۹۶
کتاب اسرار سخنرانی و ارائه های استیوجابز

خلاصه کتاب اسرار سخنرانی و ارائه های استیو جابز

نام کتاب: اسرار سخنرانی و ارائه های استیوجابز نویسنده: کارمارین گالو خلاصه شده توسط: استاد علی پیشدار تعداد صفحات: ۶۶ دسترسی: خلاصه کتاب اسرار سخنرانی و […]