آذر ۲, ۱۳۹۶
12 روش برای اینکه دیگران شما را بپذیرند و به شما اعتماد کنند

دوازده روش برای اینکه دیگران شما را بپذیرند و به شما اعتماد کنند:

۱۲ روش برای اینکه دیگران شما را بپذیرند و به شما اعتماد کنند: اعتماد – ۱. دوست داشتنی باشید: انسان ها تمایل دارند با افرادی کار […]
آبان ۳, ۱۳۹۶
چگونه نه بگوییم؟(مهارت نه گفتن!)

چگونه نه بگوییم؟(مهارت نه گفتن)

مهارت نه گفتن؟ چطور نه بگوییم و دیگران را نارحت نکنیم؟ چگونه مهارت نه گفتن را بدست بیاوریم؟ مهارت نه گفتن – مهارت نه گفتن – و […]