اسفند ۲۱, ۱۳۹۶
دی وی دی کارگاه عملی کنفرانس دانشجویی و دفاع از پایان نامه

کارگاه مهارت ارائه کنفرانس و پایان نامه های دانشجویی

کارگاه مهارت ارائه کنفرانس و پایان نامه های دانشجویی برگزاری کارگاه مهارت ارائه کنفرانس و پایان نامه های دانشجویی در بندرعباس کارگاه مهارت ارائه کنفرانس و […]