آذر ۲۲, ۱۳۹۵
سمینار مهارت های فردی به سبک شما- سالن غدیر بندرعباس

سمینار مهارت های فردی به سبک شما

گزارش سمینار مهارت های ارتباطی ۱۸ آذرماه ۹۵ سالن غدیر بندرعباس مهارت های فردی – گزارش سمینار مهارت های فردی به سبک شما مهارت های فردی […]