اردیبهشت ۲, ۱۳۹۷
سخنرانی در جلسات اداری

چگونه در جلسات اداری سخنرانی کنیم؟

چگونه در جلسات اداری سخنرانی کنیم؟ صحبت کردن در جلسات اداری به نوعی خود یک سخنرانی محسوب می شود که بسته به شرایط جلسه از جمله […]
فروردین ۳۰, ۱۳۹۷
مصاحبه استخدامی - استاد علی پیشدار

در مصاحبه استخدامی چگونه رفتار کنیم؟

در مصاحبه استخدامی چگونه رفتار کنیم؟ مصاحبه استخدامی: بدترین توصیه ای که می شود قبل از مصاحبه به شما کرد، این است که: «سعی کن خودت […]