آبان ۶, ۱۳۹۶
سمینار سخنرانی، فن بیان، اعتمادبه نفس و خودباوری(عزت نفس)

سمینار سخنرانی، فن بیان، اعتمادبه نفس و خودباوری در شهر مزار شریف افغانستان- دانشگاه عالی راه سعادت

با نام و یاد خدای مهربان –  سخنرانی، فن بیان، اعتمادبه نفس و خودباوری سمینار سخنرانی، فن بیان، اعتمادبه نفس و خودباوری در شهر مزار شریف […]
شهریور ۱۹, ۱۳۹۶
سمینار سخنرانی، فن بیان، عزت نفس، خودباوری و اعتمادبه نفس در مزارشریف افغانستان

سمینار سخنرانی، فن بیان، عزت نفس، خودباوری و اعتمادبه نفس در مزارشریف افغانستان

سخنرانی، فن بیان و اعتمادبه نفس در مزارشریف افغانستان – به نام خداوند بخشاینده و مهربان که آرامش بخش دل هاست. سمینار آموزشی سخنرانی، فن بیان […]