اسفند ۲۹, ۱۳۹۶
چگونه یک سخنران موفق شویم؟َ

چه عواملی از شما یک سخنران موفق می سازد؟( قسمت چهارم)

چه عواملی یک سخنرانان موفق می سازد؟( قسمت چهارم)  سخنرانان موفق – پیام و زبان گفتار سخنرانان موفق – زبان، قدرت را تخریب می کند، زبان، […]
اسفند ۲۷, ۱۳۹۶
رفتار و اخلاق پسندیده

چه عواملی از شما یک سخنران موفق می سازد؟( قسمت دوم)

چه عواملی از شما یک سخنران موفق می سازد؟( قسمت دوم) پس از نشر قسمت اول مقاله ی چه عواملی از شما یک سخنران موفق می […]