آذر ۲, ۱۳۹۶
کتاب چگونه سخنرانی جذابی داشته باشیم؟

خلاصه کتاب چگونه سخنرانی جذابی داشته باشیم؟

نام کتاب: چگونه سخنرانی جذابی داشته باشیم؟ نویسنده: کارن کالیش خلاصه شده توسط: استاد علی پیشدار تعداد صفحات: ۲۲ دسترسی: محتوای کامل «خلاصه کتاب چگونه سخنرانی […]