دی ۲۳, ۱۳۹۶
کارگاه آموزش سخنرانی، فن بیان و اعتمادبه نفس استاد پیشدار

ویدئو: کارگاه آموزش سخنرانی، فن بیان و اعتمادبه نفس- استاد پیشدار

کارگاه آموزش سخنرانی، فن بیان و اعتمادبه نفس- استاد پیشدار کارگاه آموزش سخنرانی، فن بیان و اعتمادبه نفس(بندرعباس): کارگاه آموزش سخنرانی، فن بیان و اعتمادبه نفس […]