دسامبر 4, 2018

سمینار سخنرانی،‌ فن بیان و مهارت های ارتباطی در بندرعباس

سمینار سخنرانی،‌ فن بیان و اعتمادبه نفس در بندرعباس برگزار گردید. سمینار سخنرانی، فن بیان و اعتمادبه نفس در بندرعباس در تاریخ ۱۵ مهرماه ۹۷ در […]
سپتامبر 30, 2018
همراه با تعدادی از شرکت کنندگان در جلسه هفتم از چهارمین دوره جامع آموزش سخنرانی، فن بیان واعتمادبه نفس میناب

دوره جامع آموزش سخنرانی، فن بیان و اعتمادبه نفس میناب

دوره جامع آموزش سخنرانی، فن بیان و اعتمادبه نفس میناب آموزش سخنرانی و فن بیان میناب –  آموزش سخنرانی و فن بیان میناب – جلسه هفتم […]
می 28, 2018
سخنرانی حرفه ای - استاد علی پیشدار

چهار نکته بسیار مهم در هنگام ارائه سخنرانی

چهار نکته بسیار مهم در هنگام ارائه سخنرانی برای اینکه سخنرانی موفقی داشته باشید. در زمان ارائه سخنرانی خود چهار نکته مهم زیر را مدنظر قرار […]
می 20, 2018
نقش زبان بدن در سخنرانی- حرکات سر و دست

نقش زبان بدن در سخنرانی

نقش زبان بدن در سخنرانی پرفسور آلبرت مهرابیان استاد دانشگاه UCLA کشور امریکا با تحقیقی که از نقش زبان بدن در ارتباطات در کتاب پیام های […]
می 9, 2018
چگونه از زبان بدن در سخنرانی استفاده کنیم؟

چگونه از زبان بدن در سخنرانی استفاده کنیم؟

نقش زبان بدن در سخنرانی- پیام های خاموش چگونه از زبان بدن در سخنرانی استفاده کنیم؟(نقش زبان بدن در سخنرانی) نقش زبان بدن در سخنرانی – […]