آبان ۲۱, ۱۳۹۶
دوره جامع آموزش سخنرانی و فن بیان بندرعباس- دوره دهم

دوره جامع آموزش سخنرانی و فن بیان بندرعباس- دوره دهم

 دوره جامع آموزش سخنرانی و فن بیان بندرعباس- دهمین دوره دوره جامع آموزش سخنرانی و فن بیان – شروع دهمین دوره جامع آموزش سخنرانی وفن بیان […]