آبان ۱۶, ۱۳۹۶
همراه با تعدادی از شرکت کنندگان در چهاردهمین دوره جامع آموزش سخنرانی و فن بیان

دوره جامع آموزش سخنرانی و فن بیان بندرعباس- دوره چهاردهم

دوره جامع آموزش سخنرانی  و فن بیان بندرعباس- دوره چهاردهم دوره جامع آموزش سخنرانی و فن بیان بندرعباس – دوره جامع آمورش سخنرانی و فن بیان […]