آبان ۶, ۱۳۹۶
سمینار سخنرانی، فن بیان، اعتمادبه نفس و خودباوری(عزت نفس)

سمینار سخنرانی، فن بیان، اعتمادبه نفس و خودباوری در شهر مزار شریف افغانستان- دانشگاه عالی راه سعادت

با نام و یاد خدای مهربان –  سخنرانی، فن بیان، اعتمادبه نفس و خودباوری سمینار سخنرانی، فن بیان، اعتمادبه نفس و خودباوری در شهر مزار شریف […]