فروردین ۵, ۱۳۹۸
عزت نفس(حرمت نفس) و خودباوری

عزٍٍِت نفس (حرمت نفس) و خودباوری

کارگاه یک روزه عزت نفس (حرمت نفس) و خودباوری در جزیره قشم کارگاه عزت نفس و خودباوری در جزیره قشم بخش طبل در تاریخ چهارم فروردین […]
مهر ۲۰, ۱۳۹۶
سخنرانی، فن بیان، خودباوری و اعتمادبه نفس- قشم

سمینار سخنرانی، فن بیان، خودباوری و اعتمادبه نفس- قشم

سمینار سخنرانی، فن بیان، خودباوری و اعتمادبه نفس- قشم با نام و یاد خدای مهربان: سخنرانی، فن بیان، خودباوری و اعتمادبه نفس- قشم سمینار سخنرانی، فن بیان، […]