مرداد ۱۹, ۱۳۹۷
جلب توجه مخاطب - علی پیشدار

ترفندهای جلب توجه مخاطب در پیکره سخنرانی

ترفندهای جلب توجه مخاطب در پیکره سخنرانی جلب توجه مخاطب – شنوندگان، پس از ده دقیقه سخنگو را رها می کنند، نه حتی کمی بیشتر. این […]