خرداد ۱۴, ۱۳۹۷
آموزش فن بیان و سخنرانی بندر عباس - دوره رایگان آموزش سخنرانی، فن بیان و اعتمادبه نفس - علی پیشدار

جلسه ششم: آموزش رایگان سخنرانی، فن بیان واعتمادبه نفس

 آموزش رایگان سخنرانی، فن بیان و اعتماد به نفس جلسه ششم: نقش اعتماد به نفس در سخنرانی و فن بیان – چگونه از یک سخنرانی معمولی به […]