خرداد ۱۴, ۱۳۹۷
آموزش فن بیان و سخنرانی بندر عباس - دوره رایگان آموزش سخنرانی، فن بیان و اعتمادبه نفس - علی پیشدار

جلسه چهارم: آموزش رایگان سخنرانی، فن بیان و اعتمادبه نفس

دوره رایگان سخنرانی، فن بیان و اعتمادبه نفس جلسه چهارم:  مدیریت استرس  از سخنرانی مسأله اصلی در هنگام سخنرانی برای خیلی از سخنرانان بخصوص سخنران های […]
خرداد ۱۴, ۱۳۹۷
آموزش فن بیان و سخنرانی بندر عباس - دوره رایگان آموزش سخنرانی، فن بیان و اعتمادبه نفس - علی پیشدار

جلسه پنجم: آموزش رایگان سخنرانی، فن بیان و اعتمادبه نفس

آموزش رایگان سخنرانی، فن بیان و اعتمادبه نفس جلسه پنجم: کنترل ترس از سخنرانی – چگونه در هنگام سخنرانی شجاع باشیم؟ کنترل ترس از سخنرانی در […]