ژوئن 11, 2018

دوره جامع آموزش سخنرانی، فن بیان و اعتمادبه نفس بندرعباس

پایان هجدهمین دوره جامع آموزش سخنرانی، فن بیان و اعتمادبه نفس درشهر بندرعباس آموزش سخنرانی، فن بیان و اعتمادبه نفس در بندرعباس – هجدهمین دوره جامع […]