خرداد ۲۱, ۱۳۹۷

دوره جامع آموزش سخنرانی، فن بیان و اعتمادبه نفس بندرعباس

پایان هجدهمین دوره جامع آموزش سخنرانی، فن بیان و اعتمادبه نفس درشهر بندرعباس آموزش سخنرانی، فن بیان و اعتمادبه نفس در بندرعباس – هجدهمین دوره جامع […]