آبان ۱۰, ۱۳۹۶
دوره جامع آموزش سخنرانی و فن بیان و اعتمادبه نفس در مزار شریف افغانستان

برگزاری دوره جامع آموزش سخنرانی و فن بیان- افغانستان- مزارشریف

آموزش سخنرانی، فن بیان و اعتمادبه نفس افغانستان – دوره جامع آموزش سخنرانی، فن بیان و اعتمادبه نفس در افغانستان شهر مزار شریف   آموزش سخنرانی […]