فوریه 3, 2018
آموزش سخنرانی، فن بیان و اعتمادبه نفس؛ - استاد علی پشدار

ویدئو: سمینار سخنرانی، فن بیان و اعتماد به نفس- سازمان فنی حرفه ای بندرعباس

سمینار سخنرانی، فن بیان و اعتمادبه نفس- سازمان فنی و حرفه ای بندرعباس 96/11/11 آموزش سخنرانی، فن بیان و اعتمادبه نفس؛ –   آموزش سخنرانی، فن […]