آذر ۲۸, ۱۳۹۶
چگونه با آمار دروغ بگوییم؟

چگونه با آمار دروغ بگوییم؟!(قسمت اول)

چگونه با آمار دروغ بگوییم؟!(قسمت اول) آمار دروغ – چگونه با آمار دروع بگوییم؟!(قسمت اول)؛ ما در عصرآمار زندگی می کنیم، پیوسته با تعداد گیج کننده […]