اردیبهشت ۲۶, ۱۳۹۸
فن بیان و سخنرانی بندرعباس - نظرات شرکت کنندگان در دوره جامع آموزش سخنرانی، فن بیان و اعتمادبه نفس

تجربه شرکت کنندگان در دوره ۲۴ جامع آموزش سخنرانی، فن بیان و موفقیت بندرعباس

تجربه شرکت کنندگان در دوره ۲۳ جامع آموزش سخنرانی، فن بیان و موفقیت بندرعباس   تجربه عالی جناب آقای سجاد جراره نماینده شرکت آلمانی در بندرعباس […]
اردیبهشت ۲۶, ۱۳۹۸
بیست و یکمین دوره جامع آموزش سخنرانی، فن بیان و اعتمادبه نفس بندرعباس

تجربه شرکت کنندگان در دوره جامع آموزش سخنرانی،‌ فن بیان و مهارت های زندگی- بندرعباس

تجربه شرکت کنندگان در بیست و ششمین دوره جامع آموزش سخنرانی،‌ فن بیان و مهارت های زندگی بندرعباس تجربه جناب استاد جعفری روانشناس ، مشاور و […]
اردیبهشت ۴, ۱۳۹۸
دوره جامع آموزش سخنرانی، فن بیان و موفقیت بندرعباس

تجربه شرکت کنندگان در بیست و پنجمین(۲۵) دوره جامع آموزش سخنرانی و فن بیان بندرعباس

تجربه تعدادی از شرکت کنندگان در بیست و پنجمین(۲۵) دوره جامع آموزش سخنرانی و فن بیان بندرعباس تجربه سرکار خانم مرادپور گرامی کارشناس ارشد مدیریت و […]