حق ثروتمند شدن

حق ثروتمند شدن – 

دوست عزیز من سلام؛ ثروت دنیا را پایانی نیست. با خواندن و تکرار روزانه دعای پایانی ویدیوی زیر زندگی و کسب و کار خود را تغییر بده. همانطور که من و افرادی که بدان عمل کرده اند و نتایج فوق العاده گرفته اند. موفق، پیروز و ثروتمند باشید. سپاسگزارم؛ علی پیشدار

 

 

حق ثروتمند شدن

حق ثروتمند شدن – هر چه در ستايش فقر گفته شود، حقيقتي كه باز باقي ميماند اين است كه غيرممكن است يك فرد داراي زندگي كامل و موفقي باشد مگر اينكه ثروتمند شود. هيچ فردي نميتواند به بالاترين مرتبه ارتقاي استعدادها و كمال روحي برسد مگر اينكه مقداري پول داشته باشد.

هر فرد براي كمال روحي و شكوفايي استعدادهاي خود نياز به استفاده از ابزارهايي دارد كه بدون داشتن پول نمي تواند آنها را بخرد.
يك فرد زماني از نظر ذهني، روحي و جسمي به شكوفايي ميرسد كه از يك سري ابزار استفاده كند و جامعه طوري سازمان يافته است كه فرد براي بدست آوردن ابزار خودشكوفايي بايد پول داشته باشد.

بنابراين پايه همه پيشرفت ها براي هر فرد بايد علم ثروتمند شدن باشد. هدف همه زندگي ها پيشرفت است و هر موجود زندهاي حق دارد كه به همه پيشرفتي كه قادر است دست يابد.

داشتن حق زندگي براي بشر بدين معني است كه او ميتواند از همه ابزاري كه براي شكوفايي ذهني، روحي و جسمي او لازم است، به صورت آزادانه و بدون هيچ محدوديتي استفاده كند. و به عبارت ديگر او حق دارد كه ثروتمند شود.

در اين كتاب نبايد در مورد ثروتمند شدن به صورتي تلويحي صحبت كنم. ثروتمندي واقعي بدين معني نيست كه انسان در حد پاييني ارضا شود. هيچ فردي نبايد به كم قانع باشد در صورتي كه بتواند بيشتر استفاده كند و لذت ببرد. هدف طبيعت پيشرفت و ترقي زندگي است و هر انساني بايد همه آن چيزهايي را كه براي قدرت، زيبايي و ثروت در زندگي لازم است، بدست آورد. رضايت به كم گناهكاري است.

انساني كه همه چيزهايي را كه براي زندگي در طول عمرش لازم است، داشته باشد، ثروتمند است و هيچ فردي بدون داشتن پول نميتواند همه چيزهايي را كه ميخواهد داشته باشد. زندگي آن قدر پيچيده شده است.

كه حتي اغلب مردان و زنان معمولي براي داشتن يك زندگي كامل به ثروت زيادي نياز دارند. هر فردي به طور طبيعي ميخواهد كه به آنچه قادراست برسد. علاقه به شكوفايي استعدادها جزئي از ذات بشر است. موفقيت در زندگي بدين معناست كه شما آنچه بشويد كه ميخواهيد باشيد. شما فقط با استفاده از ابزار و اشيا مي توانيد آنچه بشويد كه ميخواهيد و زماني ميتوانيد از اين ابزار به صورت آزادانه استفاده كنيد كه به حد كافي ثروتمند شده باشيد كه آنها را بخريد. بنابراين يادگيري علم ثروتمند شدن، ضروريترين دانش هاست.

، حقيقتي هيچ چيز غلطي در خواسته ثروتمند شدن وجود ندارد. علاقه به ثروتمند شدن در واقع علاقه به زندگي مرفه تر و كاملتر است و اين علاقه داراي ارزش است. فردي كه به دنبال زندگي مرفه تري نيست، فردي غيرنرمال است و بنابراين فردي كه علاقهاي به داشتن پول كافي براي خريد آنچه در زندگي ميخواهد، ندارد نيز فردي غيرنرمال است.

سه انگيزه براي زندگي وجود دارد: ما براي بدن، ذهن و روح خود زندگي ميكنيم. هيچ كدام از اين سه انگيزه از ديگري برتر و مقدس تر نيست. همه آنها به يك اندازه اهميت دارند و هيچ كدام نمي تواند بدون كامل شدن دو انگيزه ديگر تكميل شود. هيچ فردي حق ندارد كه فقط براي روح خود زندگي كند و ذهن و جسم را فراموش كند. همچنين فرد نبايد فقط براي عقل خود كار كند و بدن و روح خود را فراموش كند.

همه ما با آثار سوء ناشي از زندگي براي جسم و انكار ذهن و روح آشنايي داريم و همه ميدانيم كه زندگي واقعي به معني تجلي و بروز همه چيزهايي است كه فرد ميتواند از طريق جسم، ذهن و روح آشكار كند. هيچ فردي نميتواند واقعاً شاد و راضي باشد مگر اينكه بدنش بتواند همه كاركردهايش را به خوبي انجام دهد و ذهن و روح او نيز همينطور باشد. تا زماني كه برخي استعدادها شكوفا نشده و برخي كاركردها به خوبي انجام نميشود، علايق ارضا نشده وجود دارد. اين علايق به دنبال بروز دادن خود هستند و كاركردها نيز در جستجوي انجام شدن .

انسان نمي تواند بدون غذاي مناسب، لباس راحت، مسكن گرم و آزادي براي فعاليت اضافي، در طول زندگي خود جسم سالمي داشته باشد. استراحت و سرگرمي نيز براي زندگي فيزيكي ضروري است.

به همين طريق انسان نميتواند بدون كتابها و مطالعه آنها، بدون فرصتي براي مسافرت و مشاهده و بدون همنشيني دانشمندان، ذهن پرباري داشته باشد.
به منظور داشتن ذهن پربار، انسان بايد تفريحات ذهني داشته باشد و نيز بتواند خود را با همه زيباييها و هنرهايي كه ميتواند از آنها استفاده كند، مشغول سازد. به منظور تكامل روح، انسان بايد بتواند عشق بورزد و فقر جلوي بروز عشق را مي گيرد.

بزرگترين شادي براي هر انسان زماني بروز ميكند كه بتواند منافعي را به كساني كه به آنها عشق ميورزد، بروز پيدا ميكند. انساني كه چيزي براي بخشيدن « عطا كردن » ارزاني دارد. تجلي طبيعي و خودبخودي عشق در ندارد نمي تواند جايگاه خود را به عنوان يك شوهر، پدر، شهروند يا انسان پر كند. با استفاده از اشياي مادي است كه انسان ميتواند جسم سالمي داشته باشد، ذهن خود را توسعه دهد و روحش را تكامل بخشد. بنابراين ثروتمند شدن براي هر انسان ارزش والايي دارد.

اينكه شما بايد به ثروتمند شدن علاقه داشته باشيد، بحث كاملاً درستي است. اگر شما يك مرد و يا زن نرمال باشيد نميتوانيد اينطور نباشيد. بنابراين بايد توجه زيادي به علم ثروتمند شدن داشته باشيد زيرا اين علم پراهمیت ترين و ضروريترين دانش هاست. اگر اين دانش را ناديده بگيريد، در وظيفه خود نسبت به خودتان، خدا و بشريت كوتاهي كرده ايد.

حق ثروتمند شدن – این قسمتی از متن کتاب علم ثروتمند شدن است. برای دریافت محتوای کامل کتاب علم ثروتمند شدن با تکمیل فرم پایین، کتاب علم ثروتمند شدن را بطور رایگان دانلود نمایید.

 

 

اشتراک این صفحه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *