روش های ارائه سخنرانی

روش های ارائه سخنرانی - علی پیشدار

روش های ارائه سخنرانی - علی پیشدار

روش های ارائه سخنرانی

روش های ارائه سخنرانی - علی پیشدار

روش های ارائه سخنرانی – علی پیشدار

ایراد سخنرانی

باید به گونه ای عمل کنید که در حال گفتن سخنرانی تان هستید، نه اینکه نشان از حفظ خواندن باشد، هر چند که در عمل این کار را می کنید. با استفاده از رو ش های زیر تلاش کنید که ارائه ای طبیعی داشته باشید:

 • شروع و پایان سخنرانی خود را حفظ کنید.

اگر آغاز و ختم کلام خود را از بر کنید، احساس آرامش بیشتری خواهید داشت و با این کار، ترس از سکوی سخنرانی را از خود دور خواهید کرد و توجه مخاطبان را که در شروع و پایان سخنرانی زیاد است، به راحتی جلب خواهید نمود.

 • سریعا به ایراد سخنرانی نپردازید.

پس از رفتن روی سن، با شتاب سخنرانی خود را شروع نکنید. در حالی که آماد ه می شوید، کمی مکث کرده و به مخاطب، چند ثانیه فرصت دهید تا به شما نگاه کند.

 • میکروفن را از قبل آماده کنید.

قبل از آمدن روی سن لبخند بزنید، میکروفن را تنظیم کنید و با کمی مکث، به اطراف نگاه کنید.

 • کاغذ یادداشت ها را تندتند ورق نزنید.

اگر مطالبتان را روی کاغذ یادداشت درج کرده اید، آ نها را بلند نکنید. به آرامی از روی هم بلغزانید و برای راحتی کار آ نها را منگنه نکنید بلکه با گیره ای آ نها را نگه دارید.

دغدغه اصلی بسیاری از سخنرانان این است که چگونه متن سخنرانی خود را در هنگام سخنرانی به یاد بیاورند و آن را فراموش نکنند . با هم برخی از رو ش های به خاطر سپاری متن سخنرانی را یادآور می شویم، آ نها را با هم مقایسه و مزایا و معایب آ نها را بیان می کنیم.

(حفظ کردن سخنرانی) آیا متن سخنرانی را باید حفظ کرد یا خیر؟

سخنران های تازه کار کل متن سخنرانی خود را حفظ می کنند. حفظ کردن سخنرانی به طور کامل ، فشار خیلی زیادی ایجاد می کند که منجر به ارائه ای خشک و بی روح می شود. با توجه به استرس در موقع ایراد سخنرانی و ترشح هورمون های آدرنالین در مغز، این خطر سخنران را تهدید می کند که دچار فراموشی شود.
برای اینکه مطلب حفظ شده را به خاطر بیاورد به خود فشا ر وارد می کند. به بالا یا پایین نگاه می کند و ارتباط چشمی خود را نیز با مخاطب از دست می دهد. توصیه این است که سخنرانی خود را حفظ نکنید مگر اینکه یک سخنرانی منظم را مدنظر داشته باشید و بخواهید در اغلب جاها آن را ارائه کنید. البته با توجه به موقعیت و مخاطبان، باید تغییراتی در آن ایجاد شود.

در روش حفظ کردن برای ایراد سخنرانی ما ارتباط چشمی خواهیم داشت اما نه آن قدر که ارتباط مؤثری با مخاطب ایجاد کنیم چون تمام فکر و ذکر ما فراموش نکردن محتوای سخنرانی است. این روش مشکلاتی دارد که در زیر به آ نها اشاره می کنیم:
۱. انرژی و زمان زیاد ی برای حفظ کردن از ما می گیرد.
۲. این خطر وجود دارد که بیشتر به صورت رسمی صحبت کنیم و دچار اشتباهات گرامری و جمله بندی شویم.
۳ . احتمال مصنوعی، بی روح وخشک بودن سخنرانی خیلی زیاد است.
۴ . به علت حفظ کردن نمی توان از متن موردنظر خارج شد و قابلیت تغییر در آن بسیار کم است.
۵ . ایجاد هر گونه وقفه در سخنرانی می تواند باعث از دست دادن رشته کلام سخنران بشود. مثل هنگامی که مخاطب سؤالی در این زمینه بپرسد.
۶ . مشکل اصلی در روش حفظ کردن متن سخنرانی برای ارائه، فراموشی است که واقعا قیافه سخنران در این مواقع دیدن دارد!

روخوانی کردن سخنرانی

تا آنجا که می توانید سخنرانی را از روی متن نخوانید. خواندن از روی متن م ی تواند باعث نابودی سخنرانی شما شود. گوش دادن به کسی که سخنرانی را از روی متن می خواند به همان اندازه خشک و بی روح است که یک نفر متنی کاملاْ تخصصی و یا حقوقی را ایراد می کند! خواندن از روی متن، هیچ گونه احساس ، شو ر، جذابیت و هیجان ندارد؛ در حالی که همین خصوصیات هستند که باعث جلب توجه و ایجاد شعف و شوق در مخاطبا ن می شوند.

اگر متن سخنرانی را برای مخاطبان از رو بخوانید، مجبور می شوید لحنی یکنواخت به خود بگیرید. این باعث ملول وکسل شدن مخاطب می شود. همچنین یک سخنرانی ایراد خواهید کرد که عذاب آور خواهد بود.

مشکلاتی که در این روش می تواند به وجود آید به قرار زیر است:

۱. ارتباط چشمی با مخاطب به مقدار زیادی قطع می شود.
۲ . به احتمال زیاد متن سخنرانی در این مواقع به صورت رسمی و برای چشم نوشته می شود، نه برای گوش و محاوره ای نیست. به همین علت در هنگام خواندن، به صورت یک متن انعطا فناپذیر در می آید که نمی توان آن را متناسب با شرایط سخنرانی تغییر داد.
۳. با روخوانی کردن متن، مخاطب چنین برداشت می کند که شما یک نوشته را از جایی کپی برداری کرده اید و این سخنرانی متعلق به شما نیست.
لازم به توضیح است که روخوانی برای سخنرانی هایی که بار حقوقی دارند و باید تمام کلمات به دقّت انتخاب شود و یک سخنران متخصص موضوعات آن را بخواند قابل توجیه است. مثل سخنرانی هایی که سیاستمداران در محافل سیاسی بیان می کنند یا بیانیه هایی که در مجلس مطرح می شود و مثال هایی از این قبیل.

استفاده کردن از یادداشت

یادداشت کردن سومین روش بر ای ارائه سخنرانی است. در این مورد باید کلمات کلیدی و مهم را مشخص کنیم. به این صورت که برای هر قسمت از متن و پاراگراف یک عبارت یا کلمه کلیدی یا حداکثر یک جمله کوتاه را که معنای تمام آن قسمت را تداعی می کند، انتخاب و یادداشت می کنیم و از آ نها به عنوان یک شاخص و راهنما استفاده می کنیم.

یادداشت ها، به طور ذاتی چیزهای بدی نیستند. کارت های یادداشت خوب دارای مزایای زیر است:

 • مطالب کافی و نکات مهم را در خود جای می دهند تا به شما کمک کنند، متن سخنرانی خود را به خاطر بیاورید.
 • به سادگی می توان آن را تهیه و مورد استفاده قرارداد.
 • باعث نمی شود که حواس مخاطبان پرت شود.
  کارت های یادداشت ۱۳×۸ می تواند مناسب باشد، به طوری که شما به راحتی می توانید در جیب خود قرار داده و به پشت تریبون ببرید بدون اینکه مخاطبان متوجه شوند که شما از روی آن سخنرانی می کنید.
  اگر قرار است که آمار زیادی را به خاطر بیاورید و نیاز به درشت نوشتن دارید یا چشمانتان ضعیف است، استفاده از کارت های بزرگ تر تا اندازه ۱۵×۱۰ یا ۱۸ ×۱۳ را مد نظر قرار دهید. البتهتوجه  داشته باشید که این کارت ها را نمی توانید پنهان کنید. هنگام تصمیم گیری درباره کارت ها به این نکته توجه فرمایید که کدام نوع به بهترین وجه هدف شما را تأمین می کند.
  روی کارت ها عبارات کلیدی را بنویسید و برای پراکنده نشدن، آ نها را با گیره محکم کنید.

البته در موقعیت های زیر می توان از متن کامل سخنرانی استفاده کرد:

 • موقعیت و رویدادی مهم مثل سخنرانی های بین المللی یا در مجلس شورای اسلامی یا جایی که یکایک کلمات و بندهای آن مهم و اثرگذار است. مثل متن هایی که بار حقوقی دارند و باید با دقت نگارش و خوانده شوند.
 • تجربه زیاد سخنرانی در جمع ندارید و یا زمان خیلی زیادی برای تهیه متن سخنرانی ندارید و احتمال فراموشی زیاد است.
 • مخاطبان نیازمند استفاده از متن سخنرانی در زمان ارائه سخنرانی باشند.

نکاتی را که هنگام استفاده از یادداشت ها باید رعایت کرد.

 •  هرگز از روی یادداشت ها نخوانید، به جز موقعیت های ویژه ای که در آن باید فرایندی را گام به گام انجام دهید، مثل زمانی که می خواهید مراحل انجام کار با یک دستگاه را به نمایش بگذارید.
 • هنگامی که مجبورید از روی یادداشت ها بخوانید. هرگز بر روی کارت یا برگه یادداشت بیش از سه یا چهار نکته ننویسید. اگر از اسلایدهای نرم افزار پاورپوینت استفاده می کنید ، که هر کدام از این
  اسلایدها در حکم یادداشت است، تعداد نکات را در عدد سه یا چهار حفظ کنید. اگر یک مورد باشد بسیار بهتر است.

استفاده از پاورپوینت

از پاورپوینت برای تشریح، به تصویر کشیدن و توضیح سخنرانی بهره برده می شود. این امکان می تواند کیفیت سخنرانی تان را افزایش داده یا موجب ضعف آن شود. در زیر، نگاهی می اندازیم به مواردی که باعث افزایش کیفیت و ضعف سخنرانی می شوند.

مواردی که پاورپوینت موجب بهتر شدن سخنرانی می شود:

 • مطالب پیچیده را ساده می کند و بعضی نکات را روشن تر بیان می کند.
 • باعث ایجاد تنوع می شود.
 • جایگزینی برای یادداشت ها است.
 • زمان ارائه یک مطلب مشکل را کاهش می دهد ؛ باعث افزایش یادسپاری می شود.

مواردی که پاورپوینت موجب ضعف سخنرانی می شود.

 • اگر بیش از حد از اسلایدها در پاورپوینت استفاده شود.
 • دارای توضیحات، جداول و نمودارهای زیاد باشد که باعث سردرگمی مخاطب می شوند.
 • رنگی نبوده و نامنظم باشد.
 • متناسب با نیازهای مخاطبان نباشد و دقیقاً همان چیزی باشد که شما برای مخاطب به زبان می آورید.

کتاب تخصصی آموزش سخنرانی «سخنرانی به سبک شما» را از طریق کلیک روی کلید زیر دریافت نمایید.  موفق و پیروز و سربلند و تندرست باشین. علی پیشدار

Button

Button

اشتراک این صفحه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *