عامل موفقیت سخن و سخنران - عامل موفقیت سخن یا سخنران چیست؟ - علی پیشدار

عامل موفقیت سخن و سخنران - عامل موفقیت سخن یا سخنران چیست؟ - علی پیشدار

عامل موفقیت سخن و سخنران – عامل موفقیت سخن یا سخنران چیست؟

عامل موفقیت سخن و سخنران - عامل موفقیت سخن یا سخنران چیست؟ - علی پیشدار

عامل موفقیت سخن و سخنران – عامل موفقیت سخن یا سخنران چیست؟ – علی پیشدار

عامل موفقیت سخن و سخنران –

سخنرانی مادر آزادی است. روزگار چنین مقرر داشته که بیان شیوا، آخرین سنگر و مهد آزادی باشد و بستر تولد،‌ شکوفایی و مرگ آن را فراهم کند. به سود مستبندان است که هرگونه کلام فصیح و بلیغ را به خواری و زبونی کشند و جز‌‌ء این ترفند، ایمنی نخواهد یافت. بنابراین ملل آزاد موظفند حامی و پشتیبان سخنوری باشند.

در سال های اخیر دریافته ایم که دو هنر سخنوری(تدوین و ارائه سخن در محضر عموم) و بلاغت(هنر کاربرد زبان برای ترغیب دیگران)،‌ بازگشتی دوباره داشته اند. هر چند اکثریت افراد در این زمانه معتقدند؛ مردم امروزه به ندرت به سخنوری و بلاغت قدر و منزلت قائلند.

بارها درباره افول آن ها و علل آن مطالبی نوشته شده است. اما سیاستمداران به ویژه در غرب، دوباره دریافته اند تحریر یک سخنرانی و ارائه عالی آن از جمله ضروریات است.

دریافته ایم که یک مدیر متوسط، تلاش اندکی روی سخنرانی خود صرف می کند و ارائه آن را ناشیانه انجام می دهد. درست است که نباید همه را با یک چوب راند، اما شواهد حاکی از آن است که دقت و کوشش در تدوین سخنرانی های کسب و کار، اجتماعی و به خصوص سیاسی اندک است.

تجارب، در عالم تجارت و تماشای سخنرانان در صحن کشورو بین الملل، برای ما روشن ساخته است که بسیاری از افراد تدوین یا ارائه یک سخنرانی را دشوار یا کسل کننده می یابند.

دشواری می توان درک کرد، اما کسل کننده بودن آن جای سؤال دارد. به نظر می رسد بسیاری از سخنرانان به محتوای موضوع بی علاقه و به مخاطبان خود نیز حتی بی علاقه تر هستند. آن ها فکر می کنند تهیه سخنرانی یک کار نفرت انگیز است و مانند سنگی سر راه امور کاری روزمره آن ها انداخته شده است.

عمل تهیه، تدوین و ارائه سخنرانی را می توان، به مثابه تیز کردن تبری دانست که لبه ی آن کند شده است. طیف وسیعی از افراد و مدیران فکر می کنند اگر زمانی را برای تیزکردن تبر خود که می تواند همان کار و کسب ‌یا سیاست آن ها باشد، اختصاص دهند از قافله عقب می مانند. این در حالی است که با تیز کردن تبر خود می توانیم چندین برابر مدت زمانی که برای این عمل در نظر گرفته و صرف کرده ایم، کارایی داشته باشیم.

چه چیز موجب اثربخش شدن یک سخنرانی است؟ و آیا اثربخشی اهمیتی دارد؟

عامل موفقیت سخن و سخنران –

سخنرانی مهم است. مشاهده یک سخنران بزرگ  و شنیدن سخنان سخنان وی یک تجربه دلگرم کننده و الهام بخش است و می تواند به باور و درک مسائل بسیاری کمک کند. می تواند در مواقعی که دوروبر ما نومیدی موج می زند، دلداری دهد و شجاعت بخشد. می تواند یک تئاتر عالی باشد. می تواند اتفاقی ایجاد کند.

پس از ترک محل و ورود به دنیای واقعی، احساس می کنیم آن چه شاهدش بودیم نیز«دنیای واقعی» بوده است. بنابراین دو چندان سرزنده و شاداب می شویم. برای ارزش نهادن به این نکته کافی است شنوندگان مطالب سخنرانان ماهر و مجرب را در نظر بگیرند و به رفتار خود پیش و پس از ایراد سخنرانی دقت نمایند.

بر خلاف مطالب فوق، حضور در یک سخنرانی با تدوین نامناسب، ارائه ناشیانه و درک ناچیز از مخاطب یا گاه عدم درک مناسب سخنرانی، عذاب آور است. علت آن است که نباید پنداشت هر کس می تواند برخیزد و بدون آمادگی سخنرانی ایراد کند. افراد اندکی قادر به انجام چنین کاری هستند و افراد کمتری واقعاْ این ریسک را می پذیرند. اشخاصی مثل بیل گیتس با سبک خودمانی و آسوده خیال چنین القاء می کنند که بدون آمادگی سخنرانی می کنند ولی حقیقت این است که او به سختی تمرین کرد تا این سبک را بیافریند.

سخنوری عالی باید الهام بخش و روشنگر باشد.

عامل موفقیت سخن و سخنران –

بارها تاریخ جهان شاهد بوده که سخنرانی ها توانسته اند ملتی را تسکین بخشند یا گروهی را برانگیزند. سخنرانی می تواند افراد را ترغیب به جنگیدن یا مبارزه با بی عدالتی کند. سخن می تواند مردمان را به فداکاری وادارد بر یوغ تعب یا فقر غلبه کنند. سخن می تواند مردم را علیه ظلم، نژادپرسیت و تعصب بشوراند.

از دیگر سو، سخن می تواند منشاء اعمال غیرانسانی، نفرت، شکنجه، پیش داوری، خشونت و نابودی بی حد وخصر باشد. سخنان بزرگ منشانه، تأثیر نیرومندی بر مخاطب می نهند و موجب انقلاب یا دلزدگی می شوند. جملات هوشمندانه که با مهارت بیان شوند تا بد بر لوح ذهن شنونده نقش می بندند و جزو حافظه جمعی جامعه می شوند.

علاوه بر آن سخن دارای بار عاطفی است که ما را تکان می دهد. اشک از دیگان جاری م کند، ما را متواضع، خشمگین یا انتقامجو می کند و سخن یا سخنگو را جاویدان و به یادماندنی.

البته تمام سخنان بزرگ نباید موجب گریستن شود یا ما را به مبارزه فراخواند بلکه باید به ما آرامش بخشد تا درباره ی محتوای کلام و گوینده مطلب احساس راحتی کنیم. در واقع، سخنرانی باید ما رابه توجه کامل به سخنرانی و کلام او وادارد.

سخنرانی عالی به سخنرانِ عالی نیاز دارد.

عامل موفقیت سخن و سخنران –

این به معنی شکل و شمایل زیبا نیست. زیرا بسیاری از سخنوران ظاهر چندان مطلوبی نداشتند یا همواره خارجِ صحنه، بلیغ جلو نمی کردند. اما روی صحنه می توانستند مخاطبان را مجذوب و برانگیزند.

روشن است که یک سخنرانی عالی به یک سخنران خوب نیاز دارد  و سپس دو قابلیت دیگر هم دارا باشد:

 • یک پیام روشن و قوی
 • عواطف شدید

جالب است افرادی در نهایت بیهودگی در برابر شنوندگان می ایستند وی پیام ناواضح با فقدان عواطف یا درک از مخاطب با انوهی از اسلایدهای پاورپوینت ارائه می دهند.

بهترین سخنرانان کسانی هستند که از تریبون برای ارائه یک استدلال بهره می برند. آن ها با آمادگی عمل می کنند. مایلند مطلب مفیدی بگویند ودرست بیان کنند حتی اگر کار را دشوار بیابند. آن ها پیام خود را روشن و زمان زیادی را برای تضمین و وضوح آن صرف می کنند و احساس تندی نسبت به آن دارند.

 سخنوری و بلاغت در راستای متقاعد کردن شنونده

عامل موفقیت سخن و سخنران –

مثلاْ برای پذیرش یک تعریف خاص از آزادی، تأیید یک حق، امید دادن، الهام بخشیدن، حمایت عملی یا راهنمایی های ساده گام بر می دارد. این امور هنوز ضروری است.

سخنوری گاه در سخنان معاصر غایب است. چرا؟

عامل موفقیت سخن و سخنران –

با دشواری و مسائل دنیای مدرن، قطعاْ جای سخنوری بهتر خالی است. سخنوری را بالاترین هنر شمرده اند. از مزایای ادبیات بهره می گیرد تا توان بیان نثر رسا، عواطف و هم دردی و توشه ای از ضرباهنگ و هماهنگی را گرد آورد.

آیا به اندازه کافی در مورد این مسائل می دانیم؟ آیا این عناصر را درک می کنیم؟ آیا اهمیت می دهیم؟

عامل موفقیت سخن و سخنران –

سایر خصوصیات سخنوری عالی جهت قانع کردن شنونده، عواطف و جاودانگی است. سخنوری فقط حرف زدن نیست، سخنی است دارای احساسات عالی بشری، ایده آل های روشن، ارزش ها، به جنبش در آوردن عواطف، تأکید روی آرزوها و الهام بخش عمل.

سخنوری در عالی ترین مرتبه، در دوران ماصئب درد و رنج، بحران و آشوب مفید است. در این حالات، حکم نوری دارد که روشنگر کسانی است که در سردرگمی به سر می برند و به رهبر برای روشن کردن راه می نگرند. رهبر می تواند یک مدیر میانی و معرف ۲۰ تا ۳۰ نفر ار کارکنان نیز باشد.

یک سخنرانی عالی معرف عصر خود است. سخنرانان یک ایده یا برنامه عمل ارائه می دهند که با عصر خود و شنودگان رابطه خاصی برفرار می کند ولی پیش از برزبان آوردن کلام دارای ارزش ذاتی است. برخی سخنرانی ها نشان می دهد چگونه کلام ساده می تواند اهمیت یک سخنران را در ذهن عموم در هر زبان و مکان برجسته کند.

ما خواهان محرک های جالب و متنوع در سخنرانی هستیم

عامل موفقیت سخن و سخنران –

داستانسرایی با حالات نمایشی، صدای ناگهان بلند یا آهسته، تند یا کند،‌ مکث وسایر اثرات نمیاشی. ما خواستار قصه هستیم. قصه هایی که باقت و پرداخت خوبی دارند،‌ نتیجه سرگرم کننده،‌ یا نکته مهمی را بیان می کنند.

قابلیت به خاطر سپردن نیز مهم است. مایلیم مردم آن چه را می گوییم به خاطر بسپارند. شنونده با اشتیاق به سخنوری که فن بیان خوبی دارد پاسخ می دهد. یعنی اثرات نمایشی، جملات قصار با صیغه معلوم و چند پیچش بیان خودمان مثل: «متوجه هستید» و «خوب» همان طور که کمدین ها بیان می کنند.

 بلاغت به خودی خود سخن را متعالی نمی سازد.

عامل موفقیت سخن و سخنران –

غالباْ سخنرانی با زبانی آهنگین و روان ایراد می شود. اما نتیجه خالص آن فقط نوعی استقرار است. محتوا و شکل گیری محتوا نیز به وضوح مهم است. شنونده باید موضوع را درک کند و علت اهمیت آن را بداند. شنونده اصالت می خواهد. هرگان صداقت یبه شنونده القاء شد اثر گذار است و برعکس. این مطلب در مورد کسانی که بعدها مطلب را می خوانند هم ثدق می کند. مثلاْ عظمت سخنان ابراهم لینکلن رد عصر او درک نشد. ام خصیصه او و آنچه او را سیستمدار بی همتایی می ساخت توابضع و زیبایی کلام بود. بدین سبب فکر می کنیم ارائه سخنان او نیز فوق العاده بوده که ظاهراْ نبود.

سخنرانان بزرگ غالباْ  از گذشته خود مثال می زنند تا اهمیت مساپل عصر حاضر را گوشزد کنند. باورهاشان را با شنونده شریک می شوند. یک مورد کلاسیک مارتین لوتر کنیگ است که می گفت: «من رؤیایی درام که چهار بچه کوچکم یک روز میان ملتی  زیست کنند به خاطر زنگ پوست درباره شان داوری نشود بلگه بر اساس شخصیت شان قضاوت شوند.»

سیاستمداران جدید این روند را پی می گیرند، هرچند در سخنان تجاری مسائل شخصی کمتر بیان می شود، این اشتباه است. بیشتر الهامات یک سخنران از امور شخصی حاصل می شود.

انگیزش و الهام به انحای گوناگون جلوه می کند. افرادی آینده دور را تحصین می کنند زیرا میتوانند هر چیزی را در متن آن ترسیم و شنونده را متقاعد کنند. مشکل است بتوان مردم را به اهیمت «اینجا و اکنون» وادار کرد.

توان ارائه یک بینش اغواگر و مؤثر یا نگرش به آینده از لوازم سخنوری است.

عامل موفقیت سخن و سخنران –

سخن مهیج توسط یک رهر دولتی که قار است برگزیده شود در هر ملتی طوری طرح می شود که آینده را بر انگیزد. مثلاْ سخنان رؤسای جمهوری در زمان ادای سوگند، فلسفه آزاد را از  جمیع جهات دربر دارد: آزادی بیان، زیست، سبک، رهایی از شر جرم، جنگ و سختی، گرسنگی، نژادپرستی، دودستگی و نومیدی.

سخن و سخنور بزرگ غالباْ دارای اصالت اخلاقی است به گونه ای که امکان تهییج شنونده و مواقعت او را با هنوشمند یخنگو یا پیروی از او میستر می کند. موادری هم که این نکته در آن مؤثر نیست باز، آموزنده است.

همگی ما تاکنون با سخنرانی مواجه شده ایم که بایستی عالی می بود ولی هرگز چنین نشد. ما خواستار در پرواز سخنران بودیم ولی او حتی تکان نخورد.

دیگر بار مخلوطی از عوامل در کارند:

 • درک ضعیف شنونده
 •  تکیه زیاد به پاورپوینت
 • آگاهی کم شنونده
 • فقدان آمادگی سخنران

سخنوران معمولاْ خود را سخنان مهاری می دانند ولی نه عمق و نه فرم و نه مهارت زیاد دارند. ارتباط برقرار نمی کنند. در سخنان عالی و بلیغ، سخنور اعتقادات شخصی خود را ه به نحوی بیان می کند که فوری با شنونده مرتبط می شود. این ارتباط خیلی مهم است.

سخنرانی موفق هوشمندانه شکل می گیرد و نویسنده(که همیشه سخنران نیست) منظور اصلی مطالب را درک می کند و نیازهای مخاطب را می داند. بهترین سخنران در نثر و بیان شفاهی، هر دو استاد است. از واژه ها برای تدوین متنی بهره می جوید که خواندن وشنیدنش دلنواز است. محتوا می آفریند. بلاغت عالی با موفقیت، شنونده را به پذیرش ایده یا حقیقت ترغیب می کند. واقعیت این است که بهترین سخنان، مقلب القلوب و الافکار است.

سخنرانان بزرگ در لحظات چالش آمیز تاریخ اذهان را دگرگون ساخته اند. چه شما خواستار چالش یا طالب فرصت ها باشید،‌ هر دو نحله از رهبری سود می برند واز رهنمود، الهام،‌ روشنگری، انرژی، دلگرمی، یا حمایت سخنان و سخنرانان بزرگ بی نیاز نیستند.

اگر قرار است مطلبی به دل افراد بنشیند باید بدین منظور طراحی شود. از قبیل این که گوینده باید از رویداد یا چهره ی تاریخی که برای مخاطب آشناست مثال بیاورد. این نکته ظاهراْ بدیهی می نماید ولی اغلب فراموش می شود.

سخنرانان بزرگ هیجان خو را به انحای گوناگومن نشان می دهند اما به هر صورت که ابراز شود،‌ شنونده و دانش او از افراد خود و رویدایدهای خوب گشته بهره می جوید؛ موارد وافرادی که شنونده به آن علاقه دارد.

سخنران ماهر از انتقادات آتی نیز مطلع است و به آن پاسخ می دهد و پیش از آن که موضوع حال شود آن را بررسی می کند.

آمادگی هم لازم است.

عامل موفقیت سخن و سخنران –

قبلاْ درباره اهمیت آمادگی صحبت کردیم. درباره مخاطب مطالبی بیاموزیم:

 • چه کسانی هستند؟
 • چه چیز می خواهند بدانند؟
 • چه چیزی دوست دارند یا ندارند؟

عامل موفقیت سخن و سخنران – از قبل درباره محتوا با همکاران، دوستان و متخصصان مشورت کنید. قبل از اجرای سخنرانی که می تواند روز قبل از اجرا باشد، روی سن بروید و چیدمان سالن را بررسی نمایید. خودتان را جای مخاطب قرار دهید و نورپردازی را از دید شنونده ببینید ومحل چراغ ها را در هر قسمت سالن یاد داشت نمایید تا مطمئن شوید هرگز از حوزه دید آن ها خارج نمی شوید.

حقیقت این است که هر سخن در هر موقعیت می تواند در صورت تمایل درخشنده باشد. نکته این است که آن را مانع کار روزمره ندانید. برای یک رهبرکه می تواند یک مدیر نیز باشد، حتی تحت فشار زیاد، ایجاد ارتباط با مردم از اهم وظایف است. ارتباط خوب روال کار است و ارتباط عالی جاه طلبی.

کیفیاتی هم که یک سخنرانی یا سخنران را از حد خود فراتر می برد در قیاس با سخنان متوسط، ضعیف و مصیبت بارجلوه گر می شود.

سکوت، بهترین خدمتی است که یک سخنور متوسط الحال به مردم ارائه می کند. آنچه یک مخاطب را قانع می کند شاید دیگری را قانع نکند و لی سخنان عالی همواره مطلوب اکثریت است. چیزی کلید می خورد، لامپی روشن می شود، مجاری ای که اشک چشم را تخلیه می کنند متورم می شوند، یا سخنور آنچه را مخاطبان مایلند می گوید یا در صدد تغییر عقیده ی آن هاست.

 

اشتراک این صفحه

6 Comments

 1. مرتضی جعفری گفت:

  با سلام و درود خدمت شما استاد پیشدار گرامی خوشبختانه مثل همیشه عالی بود .تشکر از اینکه اطلاعات مفیدی را در اختیار ما قرار می دهید. با تشکر

  • علی پیشدار گفت:

   با سلام و خدا قوت حضور شما دوست عزیز جناب آقای جعفری بسیار خوشحالیم که مطالب ما مورد توجه شما قرار گرفته است . پیروز سر بلند باشید

 2. سجاد سالاری گفت:

  با سلام خدمت استاد بزرگوار جناب پیشدار ممنونم از زحمات و راهنمایی های که در اختیار ما قرار می دهید. از شما سپاس گزارم پیروز سربلند باشید….

  • علی پیشدار گفت:

   با سلام و خدا قوت حضور شما دوست عزیز و گرامی جناب آقای سالاری .از همراهی شما بسیار متشکریم.پیروز و سربلند باشید و همچن آرزوی موفقیت دارم برای شما دوست عزیز

 3. محمد یاوری گفت:

  با سلام و احترام خدمت استاد ارجمند جناب آقای پیشدار مطالب مفید و ارزشمندی بودند.از شما بسیار متشکر هستم که تجربیات خود را در اختیار ما قرار می دهید

  • علی پیشدار گفت:

   با سلام حضور شما دوست عزیز جناب یاوری.به شما تبریک می گوییم که درصدد هستید که مهارت های ارتباطی خود را ارتقاء دهید. سربلند پیروز باشید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *