غلبه بر ترس از سخنرانی - چگونه ترس از سخنرانی را کنترل و برطرف نماییم؟ (قسمت دوم)

غلبه بر ترس از سخنرانی - چگونه ترس از سخنرانی را کنترل و برطرف نماییم؟ (قسمت دوم)

چگونه ترس از سخنرانی را کنترل و برطرف نماییم؟ (قسمت دوم)

غلبه بر ترس از سخنرانی - چگونه ترس از سخنرانی را کنترل و برطرف نماییم؟ (قسمت دوم)

غلبه بر ترس از سخنرانی – چگونه ترس از سخنرانی را کنترل و برطرف نماییم؟ (قسمت دوم)

غلبه بر ترس از سخنرانی –

در قسمت اول مقاله چگونه ترس از سخنرانی را کنترل و برطرف نماییم؟ به یکی از عوامل مهم(ترس از اظهار نظر و از دست دادن مخاطب) اشاره نمودیم. در قسمت دوم مقاله «چگونه ترس از سخنرانی را کنترل و برطرف نماییم؟» به دو عامل مهم دیگر( ۲- ترس از موقعیت، زمان و مخاطب جدید و مهم ۳- ترس از خراب کردن سخنرانی)‌ خواهیم پرداخت.

۲- ترس از موقعیت ، زمان و مخاطب جدید و مهم

هنگامی که موقعیت ، مخاطب و زمان سخنرانی تغییر می کند ترس و استرس جدیدی به سخنران وار د می شود. همچنین بزرگی و کوچکی محیط یا تعداد افراد نیز بر ترس سخنران اثرگذار است. حضور افراد مهم یا کسی که شما را مورد قضاوت قرار می دهد باعث می گردد ترس سخنران بیشتر شود.

غلبه بر ترس از سخنرانی – ترس از موقعیت، زمان و مخاطب جدید و مهم نیز می تواند محصول موضوعات و عوامل زیر باشد:

 • مسائل محیطی:

غلبه بر ترس از سخنرانی – همیشه مشکل از مخاطب یا ناتوانی سخنران نیست! گاهی شرایط محیطی می تواند کار ما را دچار اختلال و ترس سخنران را بیشتر کند. وضعیت دمای سالن، مثلاْ سرما یا گرمای بیش از حد، می تواند هم مخاطب و هم سخنران را عصبی کرده و استرس را به سخنران انتقال دهد. در این مواقع بهتر است که از مسئول برگزارکننده درخواست کمک کنیم و اگر موضوع واقعاً مهم است و باید سخنرانی ادامه یابد، به مخاطبان گوشزد کنیم که ما هم شرایطی مشابه آ نها داریم.

با این کار نشان می دهیم، همان طورکه این مبحث مهم و با ارزش است، آ نها نیز افراد ارزشمندی هستند که این شرایط را تحمل می کنند. با مخاطب همدردی و در راه رسیدن به هدف خود تلاش کنید. همچنین سخنرانی در یک محیط ناشناخته و جدید نیز می تواند برای سخنران استرس زا باشد.

تا زمانی که کاملاْ با فضای داخلی سالن، سِن، نحوه ی استقرار صندلی ها آشنا نشده اید، ترس و اضطراب در شما وجود خواهد داشت. برای رفع این مشکل نیز می توان زود تر به محل مورد نظر رفت و از نزدیک همه چیز را مورد بررسی قرار داد. در غیر این صورت، یک شناخت کلی از برگزارکننده دریافت نمایید.

 • بیشتر از زمانی که داریم، سخنرانی کنیم:

اگر طولانی صحبت کنیم برنامه ریزی مخاطبان را به هم می ریزیم. مخاطبان ما به احتمال بسیار زیاد، ذهنشان به مشکلات خود معطوف می شود و این طولانی شدن می تواند مخاطبی را که مثلاْ برای ساعت ۹، برنامه ریزی خانوادگی دارد یا باید به دنبال پاس کردن چک خود برود، دچار نگرانی کند. همین نگرانی مخاطب باعث انتقال استرس به سخنران نیز می شود.

در این مواقع طبق قانونی که برای خود داریم، عمل کنیم؛ به این صورت که همیشه ۱۰ درصد کمتر از زمانی که به ما داد ه اند صحبت کنیم تا چنانچه مخاطب برای خود برنامه ریزی کاری و ضروری در پیش دارد به مقصود خود برسد.

 • حضور در جمع مخاطبان جدید و افراد مهم:

غلبه بر ترس از سخنرانی – استقرار مخاطبان جدید و افراد مهم و تأثیرگذار در سخنرانی نیز از جمله مواردی است که یک سخنران را تحت تأثیر قرار می دهد . قطعاً حضور چنین افرادی، جّو روانی سنگینی را در سالن ایجاد می کند و همین عامل باعث می شود فشار و استرس زیادی بر سخنران وارد شود.

به منظور کنترل و کاهش این ترس، سخنران می تواند زودتر به محل سخنرانی برود. با مخاطبان جدید و مهم ، آشنا شده و ارتباط برقرار کند و با ماهیت و شخصیت افراد شرکت کننده از نزدیک آشنا گردد.

۳- ترس از خراب کردن سخنرانی

احتمال خراب کردن سخنرانی و به دنبال آن شرمندگی و ضایع شدن می تواند باعث بیم و ترس در وجود سخنران شود.

در زیر، چند عامل را که موجب این کار می شود نام می بریم و راهکار مناسب را ارائه می کنیم:

 • عدم توانایی پاسخ دادن به سؤالات مخاطبان می تواند استرس زا باشد.

غلبه بر ترس از سخنرانی – این عامل می تواند یکی از دغدغه های سخنران باشد. برای این که بر این مشکل فائق شوید، باید دلیل سؤال مخاطب رافهمید. مخاطبان به خاطر چند دلیل سؤالاتشان را مطرح می کنند:

 1. مورد اول: (عدم درک)؛

بعضی از مخاطبان به علت عدم درک مطلب و متوجه نشدن صحبت ما سؤال می کنند و این بهترین حالت برای ماست . در این صورت می توانیم با ذکر مثال و روشن کردن موضوع به آ نها پاسخ دهیم. اگر با دو یا سه بار توضیح، متوجه نشدند می توانیم از آ نها دعوت کنیم که در پایان سخنرانی حضور داشته باشند تا توضیحات تکمیلی را دریافت کنند.

۲. مورد دوم:(ابهام)؛

مواقعی است که سؤال مخاطب در اثر ابهام است . این مسئله در مواردی است که مخاطب بین صحبت های ما تناقض را مشاهده می کند یا با استدلال مخاطب همخوانی ندارد. برای پاسخ دادن به این سؤالات باید به محتوای سخنرانی تسلط داشته باشیم. اطلاعات ما باید بیشتر از آن چیزی باشد که می خواهیم ارائه دهیم.

۳. مورد سوم:(جلب توجه کردن)؛

غلبه بر ترس از سخنرانی – سؤال مخاطب می تواند در جهت نشان دادن خود و جلب توجه باشد. امکان حضور این گونه افراد در هر سخنرانی وجود دارد. در این گونه موارد با احترام با آنها برخورد م یکنیم و البته به آ نها هم اجازه نمی دهیم که جّو را در اختیار خود بگیرند. از آ نها چند مرتبه تشکر می کنیم و ضمن اینکه پاسخی به آ نها می دهیم، موقعیت خود را عوض کرده و به سخنرانی خود ادامه م یدهیم.

۴. مورد چهارم:(مخالفت کردن)؛

سؤالات می تواند به خاطر ضدحال بودن و فضولی مخاطب باشد. این سری از مخاطبان ممکن است که در بعضی از سخنرانی های ما پیدا شوند. برای آ نها هم باید برنامه خاص خود را داشته باشیم. در این موارد می توانیم با سایر مخاطبان، آن فرد یا افراد را خاموش کنیم. همچنین با سکوت کردن می توانیم ناراحتی خود را اظهار کنیم.

۵. دانش هر فرد محدود است و زمان هایی وجود دارد که واقعاً جواب سؤال مخاطب را نمی دانیم:

این می تواند برای سخنران چالش برانگیز باشد.در چنین شرایطی باید در کمال خونسردی جایگاه خود را حفظ کنیم و بگوییم: «چه سؤال خوب و جالبی مطرح کردید، متشکرم که به این نکته اشاره کردید. از این منظر یا از این زاویه هم می توان به این موضوع نگاه کرد .
می توانیم در پایان سخنرانی با هم در این خصوص بیشتر صحبت کنیم». ضعف از خود نشان ندهید و با اعتماد به نفس به کار خود ادامه دهید.
در بخش پرسش و پاسخ سخنرانی می توانیم بگوییم: «اگر سؤالی هست که من قادر به پاسخ دادن به آن هستم، خوشحالم می شوم که در خدمت شما باشم.»

۶. فراموش کردن محتوا و متن سخنرانی می تواند بسیار زیاد بر سخنران استرس وارد کند:

غلبه بر ترس از سخنرانی – حتی اگر سخنرانی شما ۳ تا ۵ دقیقه بیشتر هم نباشد. نباید به ذهن خود اطمینان کنید. از آمادگی لازم برخوردار باشید و یادداشت های لازم را برای پشتوانه در دسترس داشته باشید.

۷. سایر پیشامدهایی مثل افتادن در صحنه سخنرانی، تپق زدن و پاره شدن لباس یا اتفاقاتی که از حیطه اختیارات ما خارج است، مثل قطع شدن برق و میکروفن، استرس به سخنران وارد می کند.

غلبه بر ترس از سخنرانی – توانید برای هر نوع اتفاق، یک راه حل پیدا کنید. بیشتر راه حل ها با تجربه به دست می آید. مثلاْ برای قطع شدن میکروفن می توانید از مسئول فنی سالن کمک بخواهید و با صدای رسا و بلندی که دارید برای مدتی صحنه را اداره کنید. (در خصوص شیوه های دستیابی به صدای رسا و دلنشین و اثربخشی صدا در سخنرانی، کتاب «صدای خود را آزاد کنید همراه با فایل صوتی تمرین های صداسازی توسط راجر لاو را با کلیک روی این متن دریافت نمایید»)
اگر در سخنرانی یک نفر به شما پیله کرد یا به زمین خوردید، با شوخی و طنز از کنار موضوع عبور کنید. مثلاْ برای مورد افتادن، می توانید بگویید: «اگر می دانستم که افتادن من این قدر شما را خوشحال و خندان می کند، زو دتر از این ها خود را می انداختم ». در نهایت برای بسیاری از این موارد می توانیم چک لیست تهیه کنیم؛ و از قبل اتفاقات احتمالی را مدیریت نماییم.

در اینجا پیشنهاد می کنم برای اینکه بیشتر با مقوله مدیریت و کنترل ترس از سخنرانی آشنا شوید همین الان فیلم «مدیریت ترس از سخنرانی و نقش اعتماد به نفس در آن» را تهیه نمایید.

Button

اشتراک این صفحه

4 Comments

 1. رضا ناصری گفت:

  ممنونم ازتون استاد پیشدار مطالب مفید و ارزشمندی بودند پیروز و سر بلند باشید

 2. احمد یوسفیان گفت:

  عالی بود استاد پیشدار مطالب مفید و کاربردی بودند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *