روش های پایان دادن به سخنرانی - چگونه سخنرانی خود را به پایان ببریم؟ - علی پیشدار

روش های پایان دادن به سخنرانی - چگونه سخنرانی خود را به پایان ببریم؟ - علی پیشدار

چگونه سخنرانی خود را به پایان ببریم؟ روش های پایان دادن به سخنرانی

روش های پایان دادن به سخنرانی - چگونه سخنرانی خود را به پایان ببریم؟ - علی پیشدار

روش های پایان دادن به سخنرانی – چگونه سخنرانی خود را به پایان ببریم؟ – علی پیشدار

روش های پایان دادن به سخنرانی –

پایان سخنرانی خود را طراحی کنید

برای آن که بتوانید سخنرانی خود را جذاب و قدرتمند به پایان برسانید، باید برای این کار زمان بگذارید و آن را به خوبی طراحی کنید. بسیاری از سخنرانان فکر می کنند که فقط باید شروع خیره کننده ای داشته باشند و فکری به حال پایان سخنرانی خود نمی کنند و توانایی یک پایان خوب را ندارند. فقط تشکر می کنند و در جای خود مستقر می شوند.

جای دیگری به غیر از شروع سخنرانی که توجه حضار زیاد می شود، پایان سخنرانی است. پایان سخنرانی آخرین فرصتی است تا اثری مثبت و ماندگار از هدف سخنرانی خود بر مخاطبان بگذارید.

مخاطبان پس از شنیدن پایان سخنرانی شما اقدام به کارهایی می کنند  که هدف سخنرانی شما آن را مشخص کرده است.

پایان سخنرانی آن قدر مهم است که باید بهترین راهبرد را برای به پایان رساندن سخنرانی موفقیت آمیز، قبل از توجه به هر بخش دیگر، برنامه ریزی کنید. آنگاه به سایر قسمت ها مثل شروع وبدنه بروید و به گونه ای طراحی کنید که زمینه را برای نتیجه گیری فراهم کند.

اگر خیلی واضح نشان دهید که به پایان سخنرانی نزدیک می شوید، افراد میزان توجه شان را بالا می برند و بیشترگوش می کنند.

مثلاً هنگامی که می گویید: «بنابراین» ، «در پایان»،‌ «پس نتیجه می گیریم». در پایان سخنرانی جمع بندی می کنیم و آخرین نتیجه و برداشت را خواهیم داشت، بنابراین نحوه لحن و بیان تان بسیار مهم است. آهنگ کلام تان را تندتر کرده و سخنرانی خود را فوق العاده و به یادماندنی و با حداکثر تأثیر به پایان برسانید.

با بیان مجدد نکات اصلی که در سخنرانی تان مطرح کرده اید وتمرکز بر پاسخ های مطلوب و باقی گذاشتن مخاطبان با احساس رضایت کامل سخنرانی خود را نتیجه گیری کنید.

در نتیجه گیری باید این احساس به مخاطب نیز انتقال یابد که سخنرانی در حال اتمام است. کلمات شما باید احساس پایان سخنرانی را به مخاطب بدهد.

با نتیجه گیری کارآمد و مؤثر تمام رشته های کلام شما، به هم پیوند می خورد، درحالی که به مخاطب می گویید دارید به ختم سخنرانی خود  می رسید.

روش های پایان دادن به سخنرانی

همانند روش هایی که برای شروع سخنرانی اشاره شد می توانید سخنرانی خودتان را با قدرت و به وسیله روش های زیر به پایان برسانید:

۱. جمع بندی

روش های پایان دادن به سخنرانی –

جمع بندی شیوه ای بزرگ در خاتمه دادن به سخنرانی است که بر نکات اصلی سخنرانی مروری دارد و از آ نها نتیجه گیری می کند. درجمع بندی، خلاصه ای از مطالب و پیام های کلیدی خود را بیان کنید.

این نوع پایان دادن به سخنرانی به شنوندگان کمک می کندنکات اصلی مطالب مورد بحث را دوباره به یاد بیاورند، لذا، آخرین فرصت برای بهره بردن از بحث های ارائه شده توسط شما می باشد.

روش های پایان دادن به سخنرانی – درخواست به انجام کار:

به شنونده، کار آسانی بدهید که بتواند همان روز انجام دهد تا در مسیر درست قرارگیرد. مثلاً اگر سخنرانی شما در خصوص ترک سیگار است، در پایان سخنرانی خود در حالی که یک پاکت سیگار در جیب خود به همراه دارید، بگویید: «همین الان افرادی که سیگار در جیب دارند بلند شوند و سیگارهایشان را در سطلی که در آخر این سالن است بیندازند.»

یا مثلاً اگر صحبت شما در خصوص موفقیت و افراد موفق است و می خواهید که راه و روش آ نها را یاد بگیرند، بگویید که همین الان، در همین سالن با افرادی که به نظر شما موفق هستند، ارتباط گرفته و در خصوص تجربه و مسیر موفقیت شان سؤال کنید.

 • مطلبی را در سخنرانی تان بیان کنید که سبب تغییر در افراد شود.
 • خود را در جای شنونده قرار دهید و از خود بپرسید با چه مشکلی ممکن است روبه رو شود.

وقتی به پایان سخنرانی نزدیک می شوید جمله ای مانند این را می توانید بگویید: «اجازه بدهید نکات اصلی را به طور مختصر دوباره بیان کنم…» سپس نکات اصلی را یک به یک وفهرست وار تکرار کنید. در پایان سخنرانی وسوسه نشوید که مطالبجدیدی را اضافه کنید.

۲. فراخوان مخاطب برای انجام عمل مورد نظرتان

روش های پایان دادن به سخنرانی –

به مخاطبان خود بگویید که توقع دارید، پس از شنیدن سخنان شما باید چه کار کنند. اگر از مخاطبان می خواهید که کار ی انجام دهند، به شکل خاصی فکر کنند، چیزی را بدانند یا احساس کنند،یا چیزی بگویند، مستقیماً به آنها بگویید! گنگ و مبهم درخواست نکنید.

اگر از آنها می خواهید که به شخص مشخصی رأی دهند یابه موسسه ایتام کمک مالی کنند یا کالایی را که محصول تولیدکارخانه شماست بخرند یا می خواهید مخاطبان خود را ترغیب کنیدکه در کارگاه های آموزشی شما شرکت کنند، به صراحت حرف خود را بزنید! دعوت به انجام یک عمل واضح، بهترین راه بهپایان رساندن یک سخنرانی با قدرت و مؤثر است. فراخوانمخاطب برا ی انجام عمل، چند فایده به شرح زیر دارد:

 • مشخصاً نشان می دهد که سخنرانی شما در حال اتمام است.
 • مخاطبان را تحریک و ترغیب می کند.

اگر در طول سخنرانی موضوع و هدف سخنرانی برای مخاطب مشخص نباشد، با این کار ، چون واضح و مشخص است، مخاطب تکلیف خود را می داند و پیام خود را از سخنرانی دریافت می کند.

 • اگر عمل مورد نظر، بسیار واضح و گیرا باشد، امکان اجرای آن در آن لحظه توسط مخاطب وجود دارد.

۳. با سؤالی به پایان ببرید که جواب آن معلوم است.

به طور مثال در پایان یک سخنرانی که در خصوص ترک اعتیاد افراد معتاد و کمک به آنها و لزوم حل این معضل در جامعه است، می توانید بگویید: «حالا تصمیم با شماست؛ کدام یک را انتخاب می کنید؟ تعداد تخت های بیمارستانِ بیشتر، مراکز ترک اعتیادبیشتر یا معتاد کمتر؟ »
پاسخ به سؤال را به عهده مخاطب گذاشته و آ نها را معلق نگهدارید که به تفکر فرو روند.

۴. با تعریف یک داستان به سخنرانی خود خاتمه دهید.

روش های پایان دادن به سخنرانی –

می توانید با بیان یک داستان در خاتمه، منظور خود را روشن تر بیان کنید.این داستان می تواند به صورت یک داستان کوتاه یا نکته اخلاقی تعریف شود.

نکته ی اخلاقی را به مخاطبان بگویید یاداستانی را تعریف کنید که نکات اصلی را روشن و سپس با پیام اصلی که در سخنرانی مطرح می کنید، ارتباط برقرار کند.

به طورمثال با این داستان به سخنرانی خود پایان دهید.

روش های پایان دادن به سخنرانی –

در یک روستا کشاورزی بود که سالیان طولانی در زمین کشاورزی خود مشغول زراعت بود و در رودخانه ای که از داخل آن مزرعه می گذشت ماهی گیری می کرد؛ اما به سختی روزگار را می گذراند. برای آن که از این وضعیت خارج شود و رهایی یابد، او به یکباره تصمیم گرفت، روستا را ترک کند و به سرزمینی دیگر نقل مکان نماید. به امید آنکه بتواند زندگی بهتری را برای خود رقم بزند؛
بنابراین او خانه و کاشانه و زمین زراعی خود را با قیمت اندکی به خانواده دیگری فروخت؛ و رهسپار موطن جدید شد.

سالیان دراز کشاورز در آنجا به کار و تلاش مشغول شد اما باز هم توفیقی نیافت. در عوض آن خانواده پس از استقرار، در مزرعه مشغول به کشاورزی شدند و در روخانه هم مشغول ماهیگیری تا اینکه در یکی از روزها پدر خانواده که مشغول ماهیگیری بود به سنگی برخورد کردکه در میان شن ها می درخشید.

در ابتدا احساس کرد که انعکاس نور، آن سنگ را درخشان کرده است؛ اما متوجه شد که اگر اینگونه است پس چرا سنگ های دیگر آن ناحیه چنین نیست؛ بنابراین کنجکاو شد که سنگ را از میان ماسه ها بردارد. او متوجه تفاوت بین آن سنگ با بقیه سنگ ها شد. آن سنگ، یک قطعه سنگ طلا بود.

با کاوش بیشتر به سنگ های بیشتری دست پیدا کرد و در نهایت متوجه شد که در بستر روخانه معدن طلا نهفته است.

این چنین شد که آن خانواده با کمی دقت و هوشیاری در همان منطقه ای که کشاورز آن را بی خاصیت می دانست و رها کرده بود ،به ثروتی عظیم دست یافتند و آن کشاورز پس از گذشت سال ها باز هم نتوانست گشایشی در زندگی خود ایجاد کند.

نتیجه ای که از این داستان می گیرید را به این صورت در پایان بیان می کنید: «حضّار محترم همه ما اگر در جستجوی طلا و یک زندگی بهتر هستیم، در همین سرزمین و وطن خود به دنبال آن باشیم.

با کوچ کردن و ترک وطن، نیاز های ما برطرف نخواهدشد و مشکلات بسیاردیگری هم گریبان گیرمان می گردد. بیایید در جایی که هستیم به کمک هم بیشتر تلاش کنیم تا به آن چیزی که لایق آن هستیم دست یابیم.»

صحبت های پایانی شما در سخنرانی، تأثیر زیادی بر شنوندگان خواهد گذاشت. جملاتی که به دقّت انتخاب شوند، موجب می شوند طرز تفکر، احساس و عمل مخاطبان در مقایسه با زمانی که صحبت های شما را نشینده اند، متفاوت باشد. حتی گاهی اوقات،می توانید با حرف هایتان زندگی آنها را تغییر دهید.

برای پایان دادن به سخنرانی خود باید از قبل برنامه ریزی و سناریو داشته باشید. بطور کلی برای اینکه با سناریو و روند سخنرانی آشنا شوید و شروع،‌ بدنه و پایان سخنرانی را طراحی نمایید لطفاْ جهت دریافت دی وی دی(DVD) کارگاه آموزشی سناریوی سخنرانی روی کلید زیر کلیک نمایید.

Button

اشتراک این صفحه

4 Comments

 1. محمد رضا بناوند گفت:

  مطالب با ارزشی بودند ازتون متشکرم استاد علی پیشدار موفق پیروز باشی

  • علی پیشدار گفت:

   از اینکه به مطالب توجه دارین و استفاده می برین سپاسگزارم و همچن آرزوی موفقیت دارم برای شمادوست عزیز – علی پیشدار

 2. با سلام و درود
  مطلب را بسیار زیبا و مفید یافتنم.
  موفق و سربلند و پیروز باشید

 3. با سلام و درود
  مطلب را بسیار زیبا و مفید یافتم.
  موفق و سربلند و پیروز باشید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *