کلمات - درهنگام سخنرانی از چه کلماتی استفاده کنیم - استاد علی پیشدار

کلمات - درهنگام سخنرانی از چه کلماتی استفاده کنیم - استاد علی پیشدار

در هنگام سخنرانی از چه کلماتی استفاده کنیم؟

کلمات –

کلمات - درهنگام سخنرانی از چه کلماتی استفاده کنیم - استاد علی پیشدار

کلمات – درهنگام سخنرانی از چه کلماتی استفاده کنیم – استاد علی پیشدار

 از چه کلماتی استفاده کنیم؟

سنگ بنای تمام سخنرانی ها کلمات هستند. مهمترین رکن، انتخاب واژه است. در برابر به نمایش گذاشتن دایره لغات خود وسوسه نگردید. وقتی مردم مطلبی را می خوانند، فرصت کافی دارند که کلمات را دوباره بخوانند و در مورد آ نها بدون هیچ عجله ای فکر کنند؛ اما زمانی که شما پیامتان را شفاهی منتقل می کنید و گوش دادن هم مهارتی شفاهی است، مردم نمی توانند آن چه را که یکبار شنیده اند، برگردند و دوباره گوش دهند تا مفهوم آن را به درستی درک کنند و برای شما هم امکان آن وجود ندارد که دوباره تکرار کنید.

بنابراین به جای انتخاب واژ ه های مشکل، کلمات آسان را انتخاب کنید. از قدرت کلمات غافل نباشید. پتانسیل و قدرت کلمات آن قدر زیاد است که می تواند محتوای سخنرانی شما را تغییر دهد، بستگی بهاینکه چگونه این کلمات را طبقه بندی کرده و آ نها را کنار هم بچینید.

می توانید کاری کنید که سخنان شما برای مخاطب جذاب و گیرا باشد. واژ ه ها از آن لحاظ مهم هستند که ابزار اصلی برای منتقل کردن پیام تان بوده و هر چه در انتخاب آ نها دقت لازم را داشته باشید و درجه اثرگذاری بالا و پرمغز و پر بار باشند، می توانند موفقیت سخنرانی شما را تضمین کنند.

برعکس آن هم اتفاق ناگوار برای سخنران خواهد بود که با انتخاب عبارات نامتناسب با موضوع و یا دستور زبان نادرست، عوامل شکست خود را رقم بزند.

۱. کلمات ساده باشند

هر نوع تأثیری که می خواهید بر هدف خود داشته باشید از کلماتی استفاده کنید که ساده، مأنوس و به آسانی قابل درک باشند. از کلمات قلمبه سلمبه! استفاده نکنید. احساس نکنید که با استفاده از کلمات و واژ ه های فنی و تخصصی یا انگلیسی )به غیر از سخنرانی های کاملاْ تخصصی ( شما یک سخنران خاص جلوه می کنید. اکثر افراد با شنیدن کلمات دشوار و عبارات پیچیده ، سردرگم و هاج و واج صحنه را ترک خواهند کرد. اصطلاحات تخصصی که به صنعتی ویژه اختصاص دارد از مبادله آزادانه و آسان پیام ممانعت می کند.

اصطلاحات تخصصی و حر فه ای نامفهوم، بی معنی و تهی هستند و بی شک حر ف های شما را بیشتر غیر قابل فهم می کنند. در نتیجه صحبت های شما دیگر متقاعدکننده نخواهند بود. واژگانی نظیر «هم افزایی، هم نیروزایی، اصل محور، اصل مسلم » از این قبیل هستند.

منظور خود را به روشنی بیان کنید، مثلاْ به جای اینکه بگویید دما در حال تقلیل است بگویید «دما در حال کاهش است ». از جملات و کلمات کوتاه استفاده و حالت تصنعی آ ن ها را کم کنید. مثلاْ به جای فی البداهه بگویید بداهه یا به جای ترفندباز بگویید حیله گر.

۲. برای مخاطبان ملموس باشد

صحبت های بسیاری از سخنرانان به هیچ وجه ملموس نیست. آ نها جملاتی را بیان می کنند که هیچ تصویر ملموسی در ذهن مخاطب ایجاد نمی کند. این جمله را در نظر بگیرید: «با دانش و اطلاعاتی که در زمینه ی فناوری این سیستم ها به دست می آورید، می توانید زیربنای خدمات خود را به مشتریان بالقوه بیشتر نمایید.» بعد از چند ثانیه
هم شما قادر نخواهید بود که جمله قبلی را کامل به خاطر آورید و تکرار کنید.

چرا؟ چون کلمات و واژ ه های به کار رفته در آن، ناملموس و غیرتصویری هستند. مغز در این حالت به راحتی توجهش را از به یاد آوردن این جملات منحرف می کند و بسیاری از داده ها را نادید ه می گیرد.
حال به این جمله توجه کنید: «زندگی کردن در این ساختمان چهار طبقه که درست رو به دریاست، دیدن قایق های ماهیگیری، بچه هایی که در ساحل قدم می زنند و پسرهایی که در حال بازی فوتبال هستند، می تواند لذت بخش باشد ». این جمله ی ملموس را با جمله ی قبلی در نظر بگیرید. در اینجا شاید تمام واژ ه ها را به یاد نیاورید اما می توانید روند داستان را به خوبی به خاطر بسپارید و بازگو کنید.

استفاده از کلمات انتزاعی و غیر ملمو س انرژی زیادی را از مخاطب برای درک آ ن ها می گیرد و باعث خستگی مغز می شود. مثلاْ به جای استفاده از کلمات کلی مثل «موفقیت»، بگویید؛ شما چطور می توانید آنچه را که می خواهید به دست بیاورید. خودرو برای افراد بزرگسال، به دست آوردن یک شغل مناسب برای یک دانشجو یا حتی یک بستنی برای یک کودک می تواند یک نوع موفقیت باشد.
ذهن انسان، به وسیله ی کلماتی که با حواس پنجگانه در ارتباط هستند به راحتی میتواند شکل و قیافه مربوط به آن چیز را تجسم کند. مثلاْ «ببری درنده که در حال حمله به یک انسان بود» در اینجا ذهن می تواند قیافه حیوان و آدم را تجسم کند.

همچنین این کلمات احساس را در انسان به وجو د می آورند «به لطافت ابرهای بهاری و شمیم گل های محمدی»؛ بنابراین می توان با انتخاب کلمات و عبارات ملموس و مناسب، تصویری زیبا در ذهن مخاطب نقاشی کرد.

۳. کلمات مناسب باشند

ازکلمات عجیب و غریب و خیلی خاص استفاده نکنید. کافی است که کلمات به درستی قابل تلفظ نبوده و برای مخاطب آشنا و واضح نباشند، آنگاه است که ایده های خود را نمی توانید به داخل ذهن حضّار منتقل کنید.

یک کت و شلوار گرا نقیمت و با زرق و برق مورد نیاز نیست. یک کت و شلوار شیک، اندازه، تمیز و مرتب می تواند خیلی بهتر توجه دیگران را به شما جلب کند! مثلاْ در ایران استفاده از تومان برای مردم، مناسب تر از ریال است.

۴. کلمات حالت رسمی داشته باشند

سخنرانی کردن با صحبت کردن عادی و روزمره تفاوت داشته و یک حالت رسمی دارد؛ بنابراین به کار بردن واژ ه های رسمی بار مطالب را وزین می کند و به سخنرانی رسمیت می دهد. مثلاْ به جای کلمه «دو بزنید » بهتر است گفته شود «بدوید ». از به کار بردن کلمات و اصطلاحات و القابی که افراد، بیشتر در زندگی عامیانه استفاده می کنند، خودداری کنید. واژه ها و کلماتی مثل «سوسول، چرچیل، پَت و پهن و غیره !»

۵. از واژگان نافذ و نیرومند استفاده کنید

ساده و روان صحبت کنید و از اصطلاحات فنی و پیچیده که در ارتباطات مهندسی و تخصصی بسیار متداول است استفاده نکنید. گزینش واژه های بامزه و ملموس لبخند را بر چهره خود سخنگو ایجاد می کند. واژه های پرقدرت و با نفوذ، آ نهایی هستند که بیشتر مردم هم به طور معمول استفاده می کنند: «حیرت آور، شگفت انگیز، باورنکردنی، فوق العاده، خارق العاده » از این دسته کلمات هستند.

معنی کلمات را بدانیم و از تلفظ صحیح آن ها با خبر باشیم

از معنی صحیح کلمات و اصطلاحات مناسب آگاه باشید. به عنوان مثال، معنی بی طرف با بی علاقه فرق می کند. در صورت امکان از کلمات خارجی استفاده نکنید ودر صورت نیاز حتماً از معنی آ نها مطمئن شوید و به هنگام ادا کردن، از تلفظ صحیح آ نها مطمئن باشید.

دانستن معنی کلمات و به کار بردن تلفظ صحیح آ نها باعث وزین شدن بدنه سخنرانی شما می شود. زمانی که شما معنی واژه ها را می دانید و یا برای هر کدام چند مترادف در جیب دارید درجه اعتماد به نفس شما بالا خواهد بود و می توانید با کلمات باز کنید. چون دامنه لغات شما بالا است می توانید قدرت مانور خود را در هر جمله از سخنرانی بیشتر کنید.

هر سؤالی را که از طرف مخاطبان می شود به خوبی مدیریت کنید و باتلفظ صحیح کلمات نیز به شیوایی کلا م بیفزایید. رعایت این موارد به جذابیت و لذت بخش بودن سخنرانی شما کمک خواهد کرد.

جهت یافتن معنی کلمات از لغت نامه های کتابی یا آن هایی که در اکثر موبایل ها قابل نصب هستند، استفاده کنید. برای تلفظ صحیح کلمات از گویندگان رادیو و تلویزیون تبعیت کنید یا از نرم افزارهای متناسب در اینترنت، بهره ببرید.

دوست گرامی پیشنهاد می کنم جهت دریافت مطالب بیشتر در خصوص کلمات، واژه ها و ارقام و اعدادی که در سخنرانی می توانید استفاده کنید، کتاب آموزش سخنرانی«سخنرانی به سبک شما» را مطالعه نمایید. جهت دریافت کتاب آموزش سخنرانی«سخنرانی به سبک شما» روی تصویر زیر کلیک نمایید. موفق و پیروز باشید. علی پیشدار

کلمات - کتاب آموزش سخنرانی « سخنرانی به سبک شما » - علی پیشدار

کلمات – کتاب آموزش سخنرانی « سخنرانی به سبک شما » – علی پیشدار

اشتراک این صفحه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *