نقش زبان بدن در سخنرانی

پرفسور آلبرت مهرابیان استاد دانشگاه UCLA کشور امریکا با تحقیقی که از نقش زبان بدن در ارتباطات در کتاب پیام های خاموش خود انجام داده است، نشان می دهد که در هنگام برقراری ارتباط، سه عامل می تواند در میزان ارتباطات مؤثر باشد. این سه عامل عبارتند از کلام، لحن و زبان بدن که به ترتیب حدود ۷% کلام، ۳۸% لحن و ۵۵% زبان بدن، در میزان برقراری ارتباط تأثیرگذار خواهند بود.

نقش زبان بدن در سخنرانی - استاد علی پیشدار

نقش زبان بدن در سخنرانی – استاد علی پیشدار

همانطور که ملاحظه می شود بیشترین تأثیرگذاری در ارتباطات نیز از طریق زبان بدن انتقال می یابد. بنابراین این تحقیق نشان می دهد که زبان بدن امری مهم و ضروری در ایجاد ارتباط و انتقال پیام است.

برای اثر بخش بودن و برانگیزنده بودن سخنرانی خیلی از حرکات بدن را باید در نظر گرفت. شواهد فیزیکی و حرکات جسمانی شما میزان شور و شوق و علاقه شما را نسبت به موضوع نشان می دهد. یا بالعکس.

برای ایجاد باور درست در مخاطب باید زبان بدن و کلام در یک راستا باشند.

حرکات سر

با چرخش و حرکت سر خود موج های ظریفی ارسال می کنید که اثر عمیقی ر وی عملکرد مخاطب می گذارد. سر را در حالتی استاندارد و مستقیم نگه دارید. از زاویه داد نها )جلو و عقب کردن یا به راست و چپ حرکت دادن( سر خودداری کنید. از رو به پایین نگاه کردن و پایین نگه داشتن چانه نیز دوری کنید. چون صدای شما را تضعیف می کند.

وقتی از شنوندگان سؤالی پرسیدید، مکث کنید و با حرکت سر، افکاری را که در ذهن دارند تأیید کنید. این روش باعث ایجاد یک مکالمه دوسویه می شود؛ گرچه حضار به صورت کلامی پاسخی نمی دهند.

دست ها

تازه شروع به کار سخنرانی کرده بودم و می خواستم که راحت و آسوده و با حالتی معمولی و آزاد صحبت کنم و دست ها و تمام حرکات بدنم در اختیارم باشد و حالت مصنوعی نداشته باشند. از هرکس سؤا ل می کردم یک جواب کلی می شنیدم: «خودت باش، راحت باش و… »

ولی من به دنبال چیزهای ملموستر بودم که دقیقاً بدانم چه طور از زبان بدنم استفاده کنم؟ این مشکلِ خیلی از تازه کا رها و در مواردی با تجربه ها نیز هست که نمی دانند با دست هایشان چه کار کنند.

شما نمی خواهید که دستانتان مانند بادبزن عمل کند، بلکه دستان شما باید انرژی و اشتیاق را انتقال دهد. حالت عادی روزانه را در نظر بگیرید، چه طور از دست ها و بدن خود در مکالمات روزانه، بدون هیچ نگرانی استفاده می کنید.

دست ها را درکنار بدن قرار داده و در هنگام صحبت کردن آرنج ها را کمی خم کنید تا دست ها بالا بیایند و بالاتر از کمر قرار گیرند. اجازه ندهید دستانتان پایین بیفتد و زیاد به بدنتان بچسبد. با این کار خود را ضعیف نشان می دهید.

از اینکه تلاش کنید هر چیزی را در سالن با انگشت اشاره نشان دهید چشم پوشی کنید. نشان دادن با انگشت سبابه واقعاً در همه جای دنیا رد شده و یک نوع حس توهین و متهم کردن دیگران را ایجاد می کند.

با دست و پنجه باز و رو به بالا به سمتی که می خواهید، اشاره کنید. این حالت ایده آل است و حس احترام ایجاد می کند.

نقش زبان بدن در سخنرانی- حرکات سر و دست

نقش زبان بدن در سخنرانی- حرکات سر و دست

حرکت در هنگام سخنرانی باید چگونه باشد؟

تا اینجا در خصوص حرکات دستان و بازو صحبت کردیم، اما در مورد حرکت در طول سخنرانی چه باید کرد؟ آیا باید در طول سخنرانی حرکت کنیم؟ جواب منفی است. اگر دائماً دست هایتان و به طورکل، بدنتان در حرکت باشد باعث خستگی خود شما و حضّار می شود.

در جاهایی که صحبت نمی‌کنید و مکث دارید، بهتر است که بی حرکت باشید تا حضّار زمان کافی برای جذب حر ف های شما داشته باشند. عکس این موضوع هم صادق است، در موقع مکث و تأکید در کلام، ساکن باشید و در جای خود بمانید. در این حالت می توانید دستانتان را برای همان لحظات کنار بدنتان آویزان کنید.

از زیاده روی در این کار خودداری نمایید. دست هایتان را درجیب نگذارید و آ نها ر ا پشت سر خود پنهان نکنید. از وضعیتی که فوتبالیست ها در هنگام دفاع کردن و ایستادن جلو ی یک ضربه ایستگاهی از خود نشان می دهند، خودداری کنید.

دستان خود را به کمر نزنید. دست ها و بازوهایتان را به شکل معنی داری تکان دهید تا با محتوای سخنران یتان متناسب باشد. حرکت خیلی زیاد دست و حرکت خیلی کم آن نادرست است. وقتی که انگیزه حرکت دادن دست ها انتقال مفهوم پیام باشد، طبیعی به نظر می رسد، اما اگر باری به هر جهت باشد می تواند اعتبار سخنران یتان را زیر سؤال ببرد.

راز موفقیت چیست؟

راز موفقیت این است که خوب تمرین کنید و آماده شوید و نگران آن نباشید که مطالبتان را از یاد خواهید برد. با آمادگی، دستان شما در جهت منظورتان پیش خواهد رفت. مثل اینکه که یک صحبت معمولی با دوستان خود دارید و در حال تعریف داستان برای آ نها هستید.

حرکت دست ها می تواند رابطه‌ی بین دو چیز را نشان دهد. مثلاً وقتی درباره طلوع خورشید حرف می زنید یک دستتان را از سمت شرق بالا می آورید و وقتی در مورد غروب آفتاب سخن می گویید دست دیگرتان را از سمت غرب پایین می آورید.

می خواهید تعداد چیزی را نشان دهید، مثلاً سه روش در این صنعت مورد استفاده قرار می گیرد که با دست و باز کردن سه انگشت آن را به حضّار نمایش خواهید داد.

امواج آرام و آهسته دریا را به خاطر بیاورید که خود را به ساحل می رسانند و یکنواختی خاصی دارند. اگر همین امواج در یک هوای طوفانی به ساحل برسند تند و ناشیانه خواهند بود، حرکت دست ها نیز اگر سریع باشد نشان از اضطراب خاص شماست. پیوستگی و آهستگی معمول و معقول می تواند کلام شما را به خوبی منتقل کند و اعتماد به نفس بالایی به شما بدهد.

در هر صورت حرکات دست باید در حالتی باشد که مخاطب را از شما رنجیده خاطر نکند و باعث نشود که در مخاطب حس ناخوشایندی ایجاد شود، یا مخاطبان احساس یا برداشتی ناصحیح از آن داشته باشند.

وقتی از دستانتان به خوبی استفاده می کنید علاقه مندی و شور و شوق خود را نسبت به سخنرانی نمایش می دهید . اگر این کار را نکنید، گویی سخنرانی برا یتان اهمیت ندارد. استفاده به جا از دست ها، یک بخش دیگر از زبان بدن است.

اهداف حرکات سر و دست در سخنرانی

حرکات سر و دست، شور و شوق و مسرت را چاشنی سخنرانی می کند. استفاده ازدست ها به سخنان شما انرژی تزریق کرده و مانع آن می شود که سخنرانی شما بیرروح و بی حال شود.

حرکات سر و دست، رابطه لاینفکی با هم دارند و هر چه بیشتر از این حرکات سود ببرید، باعث قو یتر شدن صدای تان می شود. به عنوان وسایل کمک دیداری عمل می کنند.

با حرکات دست می توانید ایده ای ر ا به صورت تصویری درباره چیزی که می خواهید، نمایش دهید، یا این که بر ایده هایی که مهم هستند تأکید کنید.

حرکت سریع دست یا سر می تواند یک مطلب را با قدرت بیشترنشان دهد و این به حضّار کمک می کند که بدانند چه چیزی مهم و چه چیزی بی اهمیت است.

محل تخلیه استرس و موج منفی است. هنگامی که ترس بر شما مستولی می شود؛ قبل از آن که باعث جلب توجه حضّار شود و آ نها را نسبت به شما بی اعتماد کند، با حرکت سر و دست به طور مؤثر می توانید این موج را از بدن خارج کنید.

متن فوق قسمتی از مقاله «نقش زبان بدن در سخنرانی» است. پیشنهاد می کنم جهت دریافت مطالب بیشتر در خصوص نقش زبان بدن در سخنرانی و اینکه بتوانید هر چه سریع تر به یک سخنران موفق تبدیل شوید و بدون استرس، قدرتمند و جذاب سخنرانی نمایید. حتماً کتاب «سخنرانی به سبک شما» را مطالعه نمایید. لطفاً روی تصویر کتاب کلیک نمایید.

کتاب سخنرانی به سبک شما

 

اشتراک این صفحه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *