منابع جمع آوری اطلاعات جهت شناخت مخاطب- راه ها و روش های جمع آوری اطلاعات جهت شناخت مخاطبان

منابع جمع آوری اطلاعات جهت شناخت مخاطب

منابع جمع آوری اطلاعات جهت شناخت مخاطب

منابع جمع آوری اطلاعات جهت شناخت مخاطب – راه ها و روش های جمع آوری اطلاعات جهت شناخت مخاطبان

مخاطبان - منابع جمع آوری اطلاعات جهت شناخت مخاطب - علی پیشدار

مخاطبان – منابع جمع آوری اطلاعات جهت شناخت مخاطب – علی پیشدار

منابع جمع آوری اطلاعات جهت شناخت مخاطب

مخاطبان – تا اینجا توضیح دادیم که برای شناخت، چه نوع اطلاعاتی را باید به دست بیاوریم. حال این سؤال مطرح می شود که این همه اطلاعات را چگونه و از کجا به دست آوریم؟

به نظر می رسد که این کار، بسیار سخت و زمان بر باشد؛ درست است. در شروع، هر کاری به نظر دشوار می آید، اما بعد از مدتی که شما این کار را انجام دادید، به صورت عادت درآمده و به صورت خودکار انجام خواهید داد.

این نکته را هم در نظر داشته باشید که همین سخت کار کردن هاست که بین یک سخنران معمولی و حرفه ای تفاوت ایجاد می کند. تصمیم گیری با خود شماست! در اینجا منابعی را معرفی می کنیم که شما می توانید با مراجعه به آ نها شناخت کافی را از مخاطب به دست آورید.

برگزارکننده

مطمئناً کسی که بیشترین و بهترین اطلاعات را راجع به مخاطب دارد، شخص برگزار کننده یا درخواست کننده سخنرانی است. پرسش هایی که از برگزارکننده می کنیم، مثل سن، جنسیت، دانش و خیلی از سؤالات دیگر که در این بخش به آ نها اشاره شده است، به شناخت ما از مخاطب کمک می کند. برای این کار، قبل از برگزاری جلسه و مراسم، پاسخ سؤالات خود را از برگزارکننده دریافت نمایید.

هیچ زمان اطلاعات خود را فقط منوط به دریافت از برگزارکننده نکنید، بلکه از سایر کانا ل ها نیز کسب اطلاعات کنید، چون برگزارکنندگان معمولاً برای آ نکه جو جلسه و مخاطبان را در سطح بالایی نشان دهند، به طور ناخودآگاه اقدام به دادن آمار بیشتری می کنند ، ممکن است در خصوص تحصیلات، دانش یا درآمد آ نها کمی غلو کنند. با پرسیدن سؤالات دقیق و در زمان مناسب تا حدودی می توانید بر این موارد غلبه کنید.

برگه ی نظرسنجی

بعضی از مواقع می توان برای هر چه بهتر برگزار کردن مراسم و سمینا رها، برگه های نظرسنجی در این خصوص تهیه کرد و در اختیار برگزارکننده یا مخاطبان احتمالی گذاشت یا اینکه فرم نظرسنجی را از طریق ایمیل به مخاطبان شناخته شده و احتمالی سمینار ارسال کرد و نظرات آ نها را دریافت نمود.

البته این کار باید چند روز زودتر از برگزاری مراسم، صورت پذیرد تا بتوان به خوبی برگه ها را بررسی و نظرات را تجزیه و تحلیل کرد. این برگه ها باید با سؤالات مشخص، معلوم و استاندارد نوشته شده باشد تا مخاطب را به زحمت نیندازد و ترغیب به جواب دادن کند.

کسب اطلاعات از طریق فضای مجازی و شبکه های اجتماعی

یکی از را ههای دیگر که می توان از مخاطب شناخت پیدا کرد، گشت و گذار در اینترنت و سایر شبکه های اجتماعی و فضای مجازی است. خیلی از ارگانها و سازمان ها که نیازمند سخنرانی شما هستند و از شما دعوت می کنند، دارای وب سایت هایی هستند که فعالیت ها و اطلاعات خوبی در خصوص سازما ن، کارکنان و سایر امور در آن درج شده است.

همچنین با گسترش شبکه های اجتماعی مجازی، بسیار ی از این شرکتها و سازما نها برای خود کانا ل های مخصوص اطلاع رسانی دارند که می توان از آ نها به عنوان یک منبع عالی کسب شناخت مخاطب استفاده کرد. با جستجو در اینترنت می توان از وضعیت درآمد یا فرهنگ یک منطقه و کسب و کار مردم شناخت پیدا کرد. البته در مواقعی هم به علت عدم فعالیت مدیریت این و بسایت ها، اطلاعات زیادی دستگیر شما نخواهد شد.

به طور مثال، هنگامی که برای اعضای یک موسسه سخنرانی داشتم از مسئول مربوطه پرسیدم که شما و بسایتی در این زمینه دارید یا خیر؟ ایشان با کمال خوشحالی و غرور وب سایت موسسه خودشان را معرفی کردند. وقتی به آن وب سایت سر زدم متأسفانه چیزی دستگیرم نشد، به جز یک پیام تسلیت به مدیر سایت که از طرف یکی از اعضاء ارسال شده بود. آن هم مربوط به ۶ ماه قبل بود.

اما ریسک نکنید، میزان ارزش جستجو از این طریق، آن قدر هست که این زمان را بگذارید تا وب سایتی را در خصوص شناخت مخاطب خود پیدا کنید.

سؤال از دیگر سخنرانان

شما که سخنران هستید قطعاً دوستانی دارید که آ نها هم سخنران باشند و احتمال دارد درجایی که شما سخنرانی دارید، سخنرانی کرده باشند. یا اینکه از برگزارکننده می توانید بپرسید که آخرین سخنرانی برای آ نها چه زمانی بوده و چه کسی آن را اجرا کرده است؛ بنابراین م یتوا ن با دوستان سخنران خود یا با آخرین سخنرانان ارتباط برقرار کرد. چون آ نها اطلاعات خوب و دست اولی درزمینه شناخت مخاطب دارند که می توانیم استفاده کنیم.

درجایی سخنرانی داشتم که قبل از آن یکی از دوستانم در زمینه ای تخصصی برای مخاطبان آنجا صحبت کرده بود. وقتی من از او در جهت شناخت مخاطب پرسیدم، ایشان اطلاعات جالبی را به من دادند که یکی از آ نها این بود، مخاطبان آنجا درباره هر موضوعی که مطرح می شود، ادعای خاصی دارند.

من با این شناختی که به دست آوردم به سخنرانی در خصوص مدیریت صحبت کردن در جمع پرداختم و متوجه شدم که تعداد ی از مخاطبان جبهه گرفتند و ادعا کردند که سخنرانی در جلوی جمع ساده است و آ نها از این بابت ترسی ندارند.

کمی که از سخنرانی گذشته بود این احساس تشدید شد. من بلافاصله تعدادی از حضّار را که ادعا داشتند به روی سن آوردم تا صحبت کنند و این باعث شد که آ نها شرایط را عملاً درک کنند و خود آ نها و حضّار متوجه مقوله ترس و سختی صحبت در جمع شدند. بعد از آن اوضاع آرام گرفت و من توانستم به خوبی سخنرانی و جلسه آن روز را مدیریت کنم.

حضور در سالن

حضور زودتر شما در سالن، این مزیت را دارد که از نزدیک با مخاطبان صحبت کنید و حتی با آ نها دست داده و حال و هوایآ نها را درک کنید. در صورت امکان با پرسیدن چند سؤالِ از پیش طراحی شده در مورد هر چه بهتر برگزار کردن مراسم و سخنرانی و اینکه چه مطالبات، نیا زها یا انتظاراتی از این سخنرانی دارند،
می توانید شناخت کافی به دست بیاورید.

پیشنهاد می کنم برای این کار زمان بگذارید و حتماً زودتر در سالن حاضر شوید؛ این کار باعث کم شدن استرس خود شما هم خواهد شد. حوادث و ماجراها را شناسایی کنید، نام تعدادی از افراد مهم را به خاطر بسپارید و از همین اطلاعات در صورت لزوم در سخنرانی استفاده کنید. با این کار ارتباط خوبی با مخاطب می گیرید.

شناخت مخاطب از نگاه خود مخاطب!

از لحاظ روان شناختی این بهترین کار است که خود را به جای مخاطب بگذاریم. آنگاه می توانیم متوجه شویم که آ نها چه چیزی را مد نظر دارند. با این کار می توانیم به عمق مسئله رخنه کنیم و ادراک موقعی تها را برای خود به وجود بیاوریم. خودتان را از لحاظ ذهنی در جایگاه مخاطب ببینید، سخنرانی خود را مثل یک مخاطب از زاویه چشم خودتان ببینید، با گوش خود بشنوید و تمام احساسات خود را درک کنید. این کار می تواند در محل سخنرانی نیز صورت گیرد و اینگونه سخنرانی خود را تجربه کنید.

به عنوان مثال با نشستن در جایگاه مخاطب می توانید فاصله ها را در نظر بگیرید و تأثیر صحبتتان را در آن مسافت، بر مخاطب در نظر داشته باشید و میزان تأثیرگذاری آن را تجسم کنید.

شناخت مخاطب را تا پایان مد نظر داشته باشید

شناخت مخاطب برای سخنران یک مسئله مهم است که باید حتی تا پایان سخنرانی آن را مد نظر داشته باشد. چون در هر لحظه می توان شناخت خود را نسبت به مخاطب بیشتر کرد و سخنرانی خود را حول نگاه و نیاز مخاطب تغییر داد. این شناخت روانی در حین سخنرانی واقعاً قابل تأمل است و کمک زیادی به سخنران خواهد کرد.

پیشنهاد می کنم جهت آشنایی با روش های شناخت مخاطب و اینکه بتوانید هر چه سریع تر به یک سخنران موفق تبدیل شوید و بدون استرس، قدرتمند و جذاب سخنرانی نمایید. حتماً کتاب «سخنرانی به سبک شما» را مطالعه نمایید. لطفاً روی تصویر کتاب کلیک نمایید.

کتاب سخنرانی به سبک شما
اشتراک این صفحه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *