حق ثروتمند شدن

حق ثروتمند شدن – 

دوست عزیز من سلام؛ ثروت دنیا را پایانی نیست. با خواندن و تکرار روزانه دعای پایانی ویدیوی زیر زندگی و کسب و کار خود را تغییر بده. همانطور که من و افرادی که بدان عمل کرده اند و نتایج فوق العاده گرفته اند. موفق، پیروز و ثروتمند باشید. سپاسگزارم؛ علی پیشدار

 

 

حق ثروتمند شدن

حق ثروتمند شدن – هر چه در ستایش فقر گفته شود، حقیقتی که باز باقی میماند این است که غیرممکن است یک فرد دارای زندگی کامل و موفقی باشد مگر اینکه ثروتمند شود. هیچ فردی نمیتواند به بالاترین مرتبه ارتقای استعدادها و کمال روحی برسد مگر اینکه مقداری پول داشته باشد.

هر فرد برای کمال روحی و شکوفایی استعدادهای خود نیاز به استفاده از ابزارهایی دارد که بدون داشتن پول نمی تواند آنها را بخرد.
یک فرد زمانی از نظر ذهنی، روحی و جسمی به شکوفایی میرسد که از یک سری ابزار استفاده کند و جامعه طوری سازمان یافته است که فرد برای بدست آوردن ابزار خودشکوفایی باید پول داشته باشد.

بنابراین پایه همه پیشرفت ها برای هر فرد باید علم ثروتمند شدن باشد. هدف همه زندگی ها پیشرفت است و هر موجود زندهای حق دارد که به همه پیشرفتی که قادر است دست یابد.

داشتن حق زندگی برای بشر بدین معنی است که او میتواند از همه ابزاری که برای شکوفایی ذهنی، روحی و جسمی او لازم است، به صورت آزادانه و بدون هیچ محدودیتی استفاده کند. و به عبارت دیگر او حق دارد که ثروتمند شود.

در این کتاب نباید در مورد ثروتمند شدن به صورتی تلویحی صحبت کنم. ثروتمندی واقعی بدین معنی نیست که انسان در حد پایینی ارضا شود. هیچ فردی نباید به کم قانع باشد در صورتی که بتواند بیشتر استفاده کند و لذت ببرد. هدف طبیعت پیشرفت و ترقی زندگی است و هر انسانی باید همه آن چیزهایی را که برای قدرت، زیبایی و ثروت در زندگی لازم است، بدست آورد. رضایت به کم گناهکاری است.

انسانی که همه چیزهایی را که برای زندگی در طول عمرش لازم است، داشته باشد، ثروتمند است و هیچ فردی بدون داشتن پول نمیتواند همه چیزهایی را که میخواهد داشته باشد. زندگی آن قدر پیچیده شده است.

که حتی اغلب مردان و زنان معمولی برای داشتن یک زندگی کامل به ثروت زیادی نیاز دارند. هر فردی به طور طبیعی میخواهد که به آنچه قادراست برسد. علاقه به شکوفایی استعدادها جزئی از ذات بشر است. موفقیت در زندگی بدین معناست که شما آنچه بشوید که میخواهید باشید. شما فقط با استفاده از ابزار و اشیا می توانید آنچه بشوید که میخواهید و زمانی میتوانید از این ابزار به صورت آزادانه استفاده کنید که به حد کافی ثروتمند شده باشید که آنها را بخرید. بنابراین یادگیری علم ثروتمند شدن، ضروریترین دانش هاست.

، حقیقتی هیچ چیز غلطی در خواسته ثروتمند شدن وجود ندارد. علاقه به ثروتمند شدن در واقع علاقه به زندگی مرفه تر و کاملتر است و این علاقه دارای ارزش است. فردی که به دنبال زندگی مرفه تری نیست، فردی غیرنرمال است و بنابراین فردی که علاقهای به داشتن پول کافی برای خرید آنچه در زندگی میخواهد، ندارد نیز فردی غیرنرمال است.

سه انگیزه برای زندگی وجود دارد: ما برای بدن، ذهن و روح خود زندگی میکنیم. هیچ کدام از این سه انگیزه از دیگری برتر و مقدس تر نیست. همه آنها به یک اندازه اهمیت دارند و هیچ کدام نمی تواند بدون کامل شدن دو انگیزه دیگر تکمیل شود. هیچ فردی حق ندارد که فقط برای روح خود زندگی کند و ذهن و جسم را فراموش کند. همچنین فرد نباید فقط برای عقل خود کار کند و بدن و روح خود را فراموش کند.

همه ما با آثار سوء ناشی از زندگی برای جسم و انکار ذهن و روح آشنایی داریم و همه میدانیم که زندگی واقعی به معنی تجلی و بروز همه چیزهایی است که فرد میتواند از طریق جسم، ذهن و روح آشکار کند. هیچ فردی نمیتواند واقعاً شاد و راضی باشد مگر اینکه بدنش بتواند همه کارکردهایش را به خوبی انجام دهد و ذهن و روح او نیز همینطور باشد. تا زمانی که برخی استعدادها شکوفا نشده و برخی کارکردها به خوبی انجام نمیشود، علایق ارضا نشده وجود دارد. این علایق به دنبال بروز دادن خود هستند و کارکردها نیز در جستجوی انجام شدن .

انسان نمی تواند بدون غذای مناسب، لباس راحت، مسکن گرم و آزادی برای فعالیت اضافی، در طول زندگی خود جسم سالمی داشته باشد. استراحت و سرگرمی نیز برای زندگی فیزیکی ضروری است.

به همین طریق انسان نمیتواند بدون کتابها و مطالعه آنها، بدون فرصتی برای مسافرت و مشاهده و بدون همنشینی دانشمندان، ذهن پرباری داشته باشد.
به منظور داشتن ذهن پربار، انسان باید تفریحات ذهنی داشته باشد و نیز بتواند خود را با همه زیباییها و هنرهایی که میتواند از آنها استفاده کند، مشغول سازد. به منظور تکامل روح، انسان باید بتواند عشق بورزد و فقر جلوی بروز عشق را می گیرد.

بزرگترین شادی برای هر انسان زمانی بروز میکند که بتواند منافعی را به کسانی که به آنها عشق میورزد، بروز پیدا میکند. انسانی که چیزی برای بخشیدن « عطا کردن » ارزانی دارد. تجلی طبیعی و خودبخودی عشق در ندارد نمی تواند جایگاه خود را به عنوان یک شوهر، پدر، شهروند یا انسان پر کند. با استفاده از اشیای مادی است که انسان میتواند جسم سالمی داشته باشد، ذهن خود را توسعه دهد و روحش را تکامل بخشد. بنابراین ثروتمند شدن برای هر انسان ارزش والایی دارد.

اینکه شما باید به ثروتمند شدن علاقه داشته باشید، بحث کاملاً درستی است. اگر شما یک مرد و یا زن نرمال باشید نمیتوانید اینطور نباشید. بنابراین باید توجه زیادی به علم ثروتمند شدن داشته باشید زیرا این علم پراهمیت ترین و ضروریترین دانش هاست. اگر این دانش را نادیده بگیرید، در وظیفه خود نسبت به خودتان، خدا و بشریت کوتاهی کرده اید.

حق ثروتمند شدن – این قسمتی از متن کتاب علم ثروتمند شدن است. برای دریافت محتوای کامل کتاب علم ثروتمند شدن با تکمیل فرم پایین، کتاب علم ثروتمند شدن را بطور رایگان دانلود نمایید.

 

 

اشتراک این صفحه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *