چگونه با آمار دروغ بگوییم؟

چگونه با آمار دروغ بگوییم؟

چگونه با آمار دروغ بگوییم؟!(قسمت دوم)

آمار دروغگویی - چگونه با آمار دروغ بگوییم؟(قسمت دوم) - استاد علی پیشدار

آمار دروغگویی – چگونه با آمار دروغ بگوییم؟(قسمت دوم) – استاد علی پیشدار

رئوس استفاده از آمار

آمار دروغگویی – چگونه با آمار دروغ بگوییم؟!( قسمت دوم)؛ از آمار دروغگویی برای نشان دادن کیفیت و کمیت عقاید خود استفاده کنید. ارزش اصلی آمار، دادن دقت صراحت عددی به عقاید شماست. این مسئله به خصوص زمانی از اهمیت بیشتری برخودار خواهد بود که سعی می کنید و جود مشکلی را با استناد به اسناد و مدارک بیان کنید.

تحقیقات نشان داده اند که وقتی از آمار برای تثبت صحبت های خود استفاده می کنید، ارائه تان اثرگذاری بیشتری خواهد داشت.

فرض  کنید درباره ی عدم رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی توسط موتورسواران صحبت می کنید؛

پنجشنبه گذشته، جواد – جوانی که مدتی از صدور گواهینامه موتورسواری او می گذشت. در میان بهت همه، بدون توجه به چراغ قرمز اقدام به حرکت و عبور از چهارراه نمود. این حرکت جواد باعث تصادف با عابر پیاده ای شد که قصد عبور از عرض خیابان، از روی خط عابرپیاده را داشت. علی رغم این مشکل چند روز بعد جواد درخیابان مشغول لایی کشیدن میان خودروها بود و تک چرخ می زد!

نباید به او چنین اجازه ای می دادند که چند روز، پس از آن تصادف و مجروح کردن یک شهروند دوباره، خیابان را به صحنه پیست موتورسواری تبدیل کند. باید برای این موتورسواران متخلف مجازات بیشتری در نظر گرفت.

شنونده در مواجهه با این مثال ممکن است فکر کند؛ بله « این خیلی جای تأسف دارد»، واقعن دردناک است و این صحت دارد که بسیاری از موتورسوارهای جوان در رانندگی دچار مشکل هستند.

امّا یک سخنران حرفه ای با پیش بینی چنین عکس العملی از سوی شنوندگان برای بیان کمّیت و کیفیت مشکل عدم رعایت قوانین راهنمایی رانندگی، آمار را نیز هم شامل می کند:

طبق آمار پزشکی قانونی، نرخ مرگ و میر ناشی از تصادف با موتورسیکلت در سال ۹۵ پس ار تصادفات جاده ای با خودرو در مقام دوم قرار دارد. بعلاوه طبق اعلام راهنمایی رانندگی تخلفات و تصادفات توسط موتورسواران جوان در سال ۹۵ دو برابر سال قبل بوده است. حال شنونده احتمال دارد با این آمارها یا آمارهای دیگری که در این زمینه تهیه می کنید و ضمیمه مثال و داستان خود می کنید، موافقت خود را برای اعمال مجازات بیشتر علیه موتورسواران جوان متخلف اعلام نماید.

آمار دروغگویی

آمار دروغگویی – در استفاده از آمار صرفه جویی کنید

آمار همانطور که می تواند مفید باشد، در عین حال هیچ چیز همانند آمار شنونده را از نطقی که از ابتدا تا انتها مملو از ارقام است، زودتر به خواب نمی برد. فقط هنگامی آمار را در نطق خود نگنجانید که واقعن لازم باشد. در این صورت می توانید مطمئن باشید که به سهولت درک می شوند. حتی هوشیارترین شنونده در طبقه بندی کردن این نطق مملو از ارقام دچار مشکل می شود.

بطور مثال:

آمار دروغگویی – طبق اعلام رسمی سازمان علوم پزشکی کشور، احتمال مرگ ومیر بدو تولد در ایران، بین ۱۷ کشور خاورمیانه مثلن برای نوازادن دختر۱۷ درصد و برای نوزادان پسر ۲۰درصد است. برای مقایسه، احتمال زندگی برای فرد ایرانی ۷۰/۵ سا ل است، برای شهروند ژاپنی ۸/۷۵ سال. ایران با تقریبن دوبرابربیش از کشور ژاپن در مرگ و میر نوزاد میان کشورهای جهان در مقام مثلن چهل و هشتم است. کانادا در مقام مثلن صدم قرار دارد. هزینه صرف شده برای سلامتی هر فرد در ایران اخیراً چهل درصد بیشتر از کانادا و ۱۲۷درصد بیش از ژاپن است. به جای کشاندن شنوندگان خود به دریایی از آمار، تنها از آنهایی استفاده کنید که بیشترین اهمیت را دارند.

تغییر مثال بالا:

طبق اعلام رسمی سازمان علوم پزشکی کشور، مردم در ایران در میان کشورهای جهان احتمال زندگی پایینتری دارند. کشور ما همچنین یکی از بالاترین رتبه ها در مرگ و میر نوزاد در خاورمیانه را دارد. در عین حال ما برای حفظ سلامتی هزینه بیشتری از دیگر کشورها صرف می کنیم. چهل درصد برای هر فرد بیشتراز کانادا و ۱۲۷درصد بیشتر از ژاپن.

عبارت دوم همان چیزی را می گوید که عبارت اول می گوید، اما در عبارت دوم عقاید با وضوح بیشتری بیان شده اند، چون در سیلابی از ارقام غرق نشده اند.

منبع آمار خود را مشخص کنید.

همان طور که دیدیم، ارقام به سادگی تحت نفوذ قرار می گیرند. به همین علت است که شنوندگان دقیق در مقابل منابع آمار گوینده هشیار هستند. خصوصن زمانی که آماری تکان دهنده مثل مرگ و میر و آمار تصادفات را اعلام می کنید یا در سخنرانی های سیاسی قصد متقاعد کردن شنوندگان برای جمع آوری آراء دارید. با وجود اینکه ارقامی که اعلام می کنید معتبر هستند. اما در صورت بیان نکردن منبع آمار شنوندگان تمایلی به پذیرش آن نخواهند داشت. با اعلام منبع آمار میزان متقاعد کنندگی شنوندگان به مراتب بیشتر خواهد شد.

آمار خود را توضیح دهید.

آمار به خودی خود گویا نیستند، باید آن ها را برای شنوندگان خود تفسیر کرد و بدانها مربوط ساخت. بطور مثال: اکثر بازیکنان فوتبال در کشور برای اینکه به تیم ملی راه یابند، فکر می کنند. اما شانس تحقق این هدف بسیار ضعیف است.. ازمیان مثلن ده هزار فوتبالیست در کشور تنها چهل نفر به تشکیلات تیم ملی فوتبال راه پیدا می کنند. برای بیان مفهوم این ارقام می توان گفت؛ مثل شانس پزشک شدن در ایران بیش از شانس برنده شدن در قرعه کشی صدا و سیما است.

تشریح مقصود آمار بخصوص وقتی با ارقام بزرگ و مالی سروکار داریم، از اهمیت بیشتری برخوردار است. چرا که مجسم کردن آن ها دشوار است. برای مثل ۵ تریلیون دلار بدهی ملی کشور ایالات متحده را چگونه می توانید درک کنید؟ می توانیم توضیح دهیم که یک تریلیون، هزار بیلیون است و یک بیلیون، هزار میلیون. اما این زیاد مناسب نیست چون تجسم میلیون ها و بیلیون ها هم به دشواری تجسم تریلیون هاست. اما در عوض در نظر بگیرید ما ارقام بزرک را در قالبی بیان می کنیم که شنونده بتواند با آن رابطه برقرار کند. سخنرانی این کار را چنین انجام داد:

یک تریلیون دلار چقدر پول است؟ اگر یک میلیون دلار داشته باشید و روزانه هزاردلار خرج کنید، در مدتی کمتر ازسه سال پولتان تمام خواهد شد. اگر یک بیلیون دلار داشته باشید و روزانه هزار دلار خرج کنید، حدوداً تا قبل از سه هزار سال پولتان تمام نمی شود. و اگر یک تریلیون را روزانه هزار دلار خرج کنید تا قبل از سه میلیون سال پولتان تمام نمی شود!

آمار پیچیده را گرد کنید.

بلندی قله اورست ۴۹۸/۸۲۵۵ متر است. رکورد رسمی سرعت زمینی در دنیا ۲۸۷/۶۲۲ کیلومتر درساعت است، بلندترین آبشار دنیا ۲۵۴/۱۰۲ متر ارتفاع دارد، فاصله کره ماه تا زمین ۸۵۵/۲۳۸ مایل است.

این ها ارقام فریبنده ای هستند، اما برای فهم سریع شنوندگان بسیار پیچیده هستند. تا زمانی که دلیل مهمی برای ارائه دقیق آمار نباشد، باید بیشتر آمار خود را گرد کنید. باید بگویید ارتفاع قله اورست ۸۲۵۵ متر است؛ رکورد سرعت زمینی بیش از ۶۲۲ مایل در ساعت است، بلندترین آبشار دنیا ۱۰۲ متر ارتفاع دارد و فاصله کره ماه تا زمین ۲۹۰۰۰ مایل است.

آمار را از کجا تهیه کنیم؟

آمار را می توان در هر نوع نشریه معتبری در همان رابطه بخصوص یافت- کتاب ها، مجلات، روزنامه ها، ژورنالهای دانشجویی، بیانه های دولتی، گزارش های بازرگانی و امثال این ها.

همچنین منابعی وجود دارند که اختصاصاً منحصر به آمار می باشند. مرکز آمار ایران و انواع کمیسیون های مجلس شورای اسلامی منابع آماری مفیدی در کشور هستند.

امروزه با استفاده از اینترنت می توان به بسیاری از منابع آماری معتبر و گوناگون دسترسی پیدا کرد.

با استفاده از مطالب این مقاله سخنرانی خود را حرفه ای کنید.

پیشنهاد می کنم برای شرکت در دوره های آموزش سخنرانی و فن بیان در بندرعباس با همکاران ما در ارتباط باشید.

سایر راه های ارتباطی ما: تلفن ۰۷۶۳۳۵۱۱۲۴۵-۰۹۱۷۳۶۳۱۲۲۰

اینستاگرام Sokhanrani.fanebayan تلگرام @ganjenahan.com

شاد، تندرست، ثروتمند و سعادتمند باشید. علی پیشدار

اشتراک این صفحه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *