نقش ارتباطی مؤثر در سخنرانی چیست؟

ارتباطی مؤثر - اهمیت ارتباط مؤثر در سخنرانی - استاد علی پیشدار

ارتباطی مؤثر – اهمیت ارتباط مؤثر در سخنرانی – استاد علی پیشدار

اهمیت ارتباطی مؤثر در سخنرانی

ارتباطی مؤثر: نقش ارتباط مؤثر در سخنرانی چیست؟ داشتن یک ارتباطی مؤثر و بهینه می تواند کلید ما برای وارد شدن به قلب مخاطب هایمان باشد. با دانستن و آگاهی نسبت به نقش ارتباط مؤثر در سخنرانی می توانیم بر قلب مخاطبان خود تأثیرگذار باشیم.

در همان ابتدای سخنرانی شما است که مخاطب تصمیم می گیرد که شما را بپذیرد یا انتظار یک سخنران نچسب و ناخوش را داشته باشد. این احساس از کجا نشأت می گیرد؟ اگرمخاطب را از قبل بشناسید و با آن ارتباط برقرا کنید تأثیری که در ذهن مخاطب خواهید گذاشت کمک می کند که دیدگاه مخاطب نسبت به شما د رجهت مثبتی شکل بگیرد. پس این وظیفه سخنران است که در مسیر رشد و اجرای خود به مسألهی ظریفِ ار تباط خود با حضّار توجه کافی داشته باشد. با ایجاد یک ارتباط مؤثر این انعطاف پذیری را در مخاظب بوجود آورید که خود را با شما را حت احساس کند. وقتی این موضوع اتقاق افتاد شما برنده هستید.

چگونه این ارتباط را پیوند بزنیم؟

تصمیم بگیرید فوراً با حضّار پیوند برقرار کنید تا شرایط هم برای شما و هم برای مخاطب راحت شود و جو خشک و بی روح و استرس زا ی ابتدای سخنرانی که در سالن و محیط معمولاً حکم فرما است، برای همه شکسته شود. یکی از را ه های خوب برای این کار حال و احوال کردن با مخاطب، جویا شدن نام آن ها، صدا زدن آن ها با نام شخصی و دست دادن با آن ها در جهت ایجاد ارتباط فردی است. با طرح سؤالاتی ازقبیل این که از کجا آمده اند؟ در خصوص شرایط مطلوب برگزاری جلسه یا سمینار صحبت کنید. اگر پراکنده نشسته اند، اقدام به جابجایی و تجمیع آنها کنید تا بتوانید از انرژی جمع استفاده نموده و به آن آسودگی خیال که می خواهید دست یابید. به احتمال قوی در مرحلهٔ نخست، این ارتباط با افراد ناآشنا است. در این مواقع سرِ صحبت را در خصو ص علائق آن ها باز کنید مثلاً د رمورد نیاز آن ها در شرکت در این سمینار صحبت کنید یا در مورد کتابی که آنها در دست دارند. یک گفت گوی کوتاه می تواند خیال آن ها را را حت کرده و سخنران را دوست خود بدانند. در رابطه با جلسه ای که اکثر آنها آشنا هستند یا به دفعات در موارد مختلف با آن ها جلسه برگزار می کنید این کا رضرورت کمتری دارد. توجه داشته باشید که در مقابل این ایجاد ارتباط، یک بی ارتباطی ناشی از دیر رسیدن و انتقال ناراحتی خانوادگی یا مسائل شخصی خود به مخاطب، می تواند انتظار یک کار درخور توجه را از شما سلب نماید.

تأثیر اولین تأثیر!

ارتباطی مؤثر – پس از ایجاد ارتباط اولیه که قبل از سخنرانی شما به وقوع پیوسته است. باید کار ی کنید که این ارتباط و جذابیت تا انتها ی سخنرانی به قوّت خود باقی بماند. با قدم های استوا رکه حاکی از تسلط شما بر اوضاع است، لبخندی که برلبان خود دارید، طرز نگاه و رفتارتان همه و همه سرِ رشته را بدست مخاطب می دهید که در خصوص شما تصمیمی در ست و در شأن شما بگیرند. هر چند که از مواردی مثل سطح انرژی و صداقت داشتن و صمیمی و خوشرو بودن هم نباید گذشت. تأثیرات اولیه ای که از خود باقی می گذارید می تواند شما را دوست مخاطب معرفی کند. اگر افراد شما را دوست داشته باشند تصمیم می گیرند که با شما همکاری کنند هر چند که موجی از خطاها و اشتباهاتی را که مرتکب می شوید، برعکس آن صادق می شود.

این نکته نیز حائز اهمیت است که با توجه به جو موجود و شرایط زمانی و تاریخی موضوع را باید سنجید شاید در مواردی شما برای ارتباط با مخاطب نیاز به همدردی و حس ترحم داشته باشید مثل اعلام خبر فوت شخصی، مراسم تدفین یا خبر مربوط به کاهش حقوق کارکنان. در این خصوص، شما باید با ایجاد یک حس همدردی با مخاطب ارتباط برقرار کنید تا آن حس دوست داشتن در ذهن آن ها کاشته شود.

چگونه این مهارت را بدست بیاوریم؟

این مهارت به همان اندازه که برای جمع های کوچک اهمیت دارد برای سخنرانی در جمع های بزرگ نیز اهمیت فراوان دارد. ایجاد این رابطه مهارتی است که بعضی آن را بصورت طبیعی و در اثر تجربه ای که در اثر سال ها در زندگی خود استفاده کرده اند، بدست می آورند. برای سخنران ها ی تازه کار پیشنهاد می گردد که در ابتدا باید برای طی کردن این فرآیند بطور خود آگاهانه شروع کنند و رفتارشان را هدفمند هدایت کنند مثلا برای لبخند زدن تمرین های لازم جلوی آیینه انجام دهند و آگاهانه و تعمدی با دوستان و اعضای خانواده آن را اجرا وتمرین کنند یا نسبت به بکار بردن اسامی نیز این تمرین را آگاهانه در بین دوستان و آشنایان خود انجام دهند یا با ورزش کردن سطح انرژی و اعتماد بنفس خود را بالا برده و بشاش بودن خود را به ارمغان بیاورند. موقعیت ها ی مختلف را در نظر بگیرید و به دنبال انجام کار هایی باشید که بهترین کارایی را داشته باشند.

راه کار ها

با انجام روش های زیر نیز می توانید به صورتی حرفه ای تر این ارتباط را تشدید کنید.

تصدیق کردن تخصص مخاطبان

اگر در بین افراد ی صحبت می کنید که آن ها دارای تجربه و تخصص کافی در حوزهٔ کاری خود هستند و در این خصوص از شما صلاحیت بیشتری دارند، آن ها را مورد ستایش قرار دهید. احساس حقارت نکنید خودتان را قبول داشته باشید تا آن ها هم شما را قبول کنند آن ها آمده اند که سخنان شما رابشنوند پس به شما اعتماد کرده اند. این اعتماد را با عذرخواهی سلب نکنید. به صورتی نا محسوس به آن ها بگویید که از تخصص آ ن ها مطلع هستید و شما آن را می پذیرید و حس غرور آن ها را شکوفا کنید و با این کار آن ها در خود احساس شعف و شادی خواهند نمود بعد از آن به سراغ سخنرانی خود بروید ببینید که چکار خواهید کرد!

از منظر چشم ها ارتباط برقرار کنید

حضّار اعتماد و اطمینان را از طریق چشمان شما دریافت می کنند. یکی از راه های ایجاد پیوند بین شما و مخاطب و دست یابی به رابطه ای دوستانه و جذب فوری افراد این است که به آن ها نگاه کنید. نگاه خود را در همهی حوزه های سالن یا اتاق بچرخانید و در گرو ه های زیاد با تکان دادن سر نگاه خود را به جمع منتقل کنید و این برداشت را در ذهن مخاطب بوجود بیاورید که دارید به تک تک آن ها نگاه می کنید. به مدت دو سه ثانیه به هر فردنگاه کنید سپس به سراغ نفر بعدی بروید. بر روی دوستان آشنا می توانید بیشتر زمان بگذارید و برای غریبه ها این کار ممکن است باعث ناراحتی آن ها شود اگر لبخند زدند می توانید کمی بیشتر ادامه بدهید و گر نه نگاه خود را بسمت گروهی دیگر معطوف کنید.

انتظار موفقیت و واکنش مخاطب

ارتباطی مؤثر – هنگامی که خودتان انتظار موفقیت را دارید و به خودتان ایمان دارید مخاطب نیز یک نگرش مثبت به شما خواهد داشت و با حس صمیمیتی که ایجاد می کنید، آن ها را دوست خود بدانید و نشان دهید که در خدمت آن ها هستید. بانظاره کردن آن ها اشتیاق را در چشمانشان پیدا کرده و در سخنرانی خود به پیش بروید. این نشانهی خوبی برای ادامه است. در صورتیکه بی توجهی مخاطب را می بینید در اجرای خود تجدیدنظر کنید، سطح عملکردتان را از یک اجرای ضعیف به یک اجرای قوّی ارتقاءدهید.

گوش به زنگ باشید!

ارتباطی مؤثر – هوشیار باشید و به اوضاع و شرایط آگاهانه توجه کنید و مهارت های شنیداری و دیداری خود را تاحد ممکن با تمرین هایی که ازقبل انجام می دهید، بالا ببرید این تمرین ها می تواند شامل فعالانه گوش دادن و خوب دیدن بصورت آگاهانه در سکوت یا جایی شلوغ باشد که باعث افزایش کیفیت این مهارت ها خواهد شد. با این مهارت ها هر حرکت حضّار و اوضاع سالن را به خوبی رصد می کنید و آگاهانه در خصوص آن ها تصمیم می گیرید و این باعث می شود که شما خواب بودن یا سایر علائم حضّار را دیده و در نحوهٔ اجرای خود تصمیم جدید خواهید گرفت. از تمام حواس پنجگانه خود استفاده کنید سطوح انرژی مخاطب را چک کنید. اگر مدت زیادی روی صندلی نشسته اند به نحوی که مناسب می دانید بلند کنید یا چند تنفس عمیق به آن ها تزریق کنید. به جزئیات چهرهٔ آن ها توجه کنید و آنها را خوب دید بزنید. تمام علائم غیر کلامی را دنبال کنید و درصورتیکه دچار تردید هستید می توانید بپرسید. مثلاً اگر صدا مناسب نیست می توانید در این خصوص بپرسید که صدا به همه می رسد یا خیر؟

تفکر مثبت داشتن

اگر کار ها آن طور که انتظار دارید پیش نرفت چکا رمی کنید؟ اگر یک واکنش خلاف آنچه می خواستید پیش آمد چه عکس العملی نشان می دهید؟ خودتان را نبازید و خود را تحقیر نکنید. همین که بدانیم اگر حدود ۷۰ در صد از مخاطبان به صحبت های ما توجه می کنند یعنی ما برنده هستیم. هر نوع مشکلی که در این را ه برای شما بوجود آمد و شما موفق به جلب نظر و ارتباط با حضّار نشدید هر گز اعتماد به نفس خود را از دست ندهید تمام سخنرانان حرفه ای و مجرب که الان شما آن ها را مشاهده می کنید از دل همین نابسامانی ها خود را بالا کشیده اند در واقع از دل همین مشکلات چیزهایی پیدا کرده اند که موفقیت آن ها را تضمین کرده است هر چه بیشتر سخنرانی کنید تجربه بیشتری کسب می کنید و این مشکلات را به راحتی تعدیل می کنید. هر سخنران کار کشته ای، بارها طعم نچسب عدم توجه و سرزنش شدن خود را پشت سر گذاشته است. حتی سخنرانانی که بهترین آمادگی رادارند گاهی در عبور از آخرین مانع یا مسأله با شکست مواجه می شوند؛ چون ممکن است با انجام کار کوچکی، تأثیری را که می توانند روی حضّار داشته باشند کاهش دهد. مثبت باشید و خود را سرزنش نکنید.

بنابراین نقش ارتباط مؤثر همانقدر که در سخنرانی مهم و پررنگ است، می تواند باعث پذیرش یا عدم پذیرش شما در سایر موارد زندگی نیز بشود.

جهت دریافت فایل صوتی ارتباط مؤثر روی کلید زیرکلیک نمایید.

Button

 

اشتراک این صفحه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *