تغییر زندگی با سخنرانی

تغیر زندگی - سخنرانی مخاطب- محور چیست؟ - استاد علی پیشدار

تغییر زندگی – سخنرانی مخاطب- محور چیست؟ – استاد علی پیشدار

تغییر زندگی با سخنرانی – سخنرانی چگونه زندگی شما را تغییر می دهد؟

کسب اعتمادبه نفس

تغییر زندگی با سخنرانی –

زمانیکه سخنرانی کردن را بیاموزید و تجارب صحبت کردن را بدست آورید، اعتمادبه نفس شما افزایش خواهد یافت. و هر چه اعتمادبه نفس شما بیشتر شود، شما می توانید بهتر و بیشتر سخنرانی بدون استرس در جمع داشته باشید.

با کسب تجربه های موفق بیشتر، دایره ی اعتماد به نفس تکمیل می شود. با شرکت در دوره های سخنرانی و فن بیان، سخنرانی بدون استرس و ترس را در جمع فرا گرفته ایم.

با این آموزش ها یک سخنرانی خوب و قابل قبول را ارائه می کنیم. با بازخورد گرفتن از دوستان و مخاطبان، اعتمادبه نفس کافی بدست می آورید. افزایش اعتمادبه نفس خود باعث می شود که سخنرانی های بعدی را هر چه بهتر و پرقدرت تر اجرا کنیم.

یادگیری سخنرانی با آموختن هر مهارت دیگر تفاوت زیادی ندارد- این راه با آزمایش و خطا هموار می شود. هدف از کارگاه آموزش سخنرانی و فن بیان کوتاهتر کردن این راه، رساندن اشتباهات به حداقل و فراهم آوردن فضایی است که تهدید کننده نباشد که در آن دنباله راه را پی بگیرید. درواقع کارگاه و کلاس های سخنرانی نوعی آزمایشگاه عملی است که تجربه کافی را در اختیار شما قرار می دهد تا به حلقه و دایره ی اعتمادبه نفس را شکل دهید.

در این آزمایشگاه استاد شما متوجه می شود که یک مبتدی هستید و سعی می کند همان راهنمایی مورد نیاز را ارائه کند تا شروع کنید. همشاگردی شما تماشاچیان همراه و رفیقی هستند که بازخورد با ارزشی به شما می دهند تا بتوانید مهارت های سخن گفتن خود را ارتقاء دهید. با ادامه ی آموزش ها، ترس و استرس شما از سخنرانی کاهش خواهد یافت تا جایی که به یک ترس سالم قبل از به پا خاستن برای ایراد نطق مبدل خواهد شد.

ترس سالم یا ناآرامی سالم درسخنرانی

تغییر زندگی با سخنرانی – زمانی که به ترس فکر می کنیم همیشه به جنبه های منفی و مخرب آن فکر می کنیم. با این طرز تفکر خودمان را از رویارویی با ترس مربوطه بر حذر می داریم. مثلن با ترس روبرو شدن با یک حیوان درنده و یا یک کامیون خودداری می کنیم که با وارد نشدن به این ترس، باعث نجات جان خود می شویم. امّا زمانی که در ترس از سخنرانی شیرجه می زنیم و از این ترس عبور می کنیم، وارد مداری دیگر و رو به بالا و پیشرفت قرار می گیریم. تبدیل به فردی با اعتمادبه نفس می شویم که می تواند به راحتی در مقابل جمع سخنرانی کند. شجاع می شویم و از این شجاعت در زندگی خود نیز استفاده خواهیم کرد. به همین دلیل است که قبول کردن ترس از سخنرانی می تواند ما را موفق تر نماید و تغییرات مثبتی در زندگی ما بوجود بیاورد. با بدست آوردن این توانایی می توانیم به سایر ابعاد زندگی خود نیز شجاعت و نظم و اقتدار و اعتمادبه نفس را انتقال دهیم.

کلیدهای دیگر برای بدست آوردن اعتمادبه نفس در سخنرانی

یک کلید دیگر برای احراز اعتمادبه نفس در صحبت، انتخاب عناوینی است که دقیقن به آن آگاهی داشته باشید- و پس از آن یکپارچه کردن صحبت به نحوی که بدون نیاز به کمک موفق باشید.

ایراد خطابه شباهت زیادی با بازی دارد.

ایراد خطابه شباهت زیادی با بازی دارد. در حالی که نتیجه نهایی یک بازی بیش از دو ساعت طول نمی کشد، آن دوساعت معرف زحمت و حاصل نهایی صدها ساعت کار است.

البته روشن است که برای ایراد یک سخنرانی صدها ساعت کار لازم نیست. امّا مثل هنرپیشه ای که نقشی را آن قدر تمرین می کند تا درست همان چیزی شود که باید باشد، شما نیز در خواهید یافت که با کار مداوم در نقش سخنران قوت قلبتان افزایش می یابد و به همان حدی می رسید که باید برسید.

این موفقیت ها در سخنرانی را می توان به کل زندگی بسط و گسترش داد و از زمانی که برای هر سخنرانی در کمال آمادگی بر می خیزید برای روبرو شدن با مسائل زندگی نیز با آمادگی کامل عمل خواهید کرد.

مثال:

فرض کنید که زمان ایراد اولین سخنرانی شما فرا رسیده است. تمام نطق را بررسی و چندین با تمرین کرد ه اید و کاملن احساس آرامش خاطر می کنید. حتی قبلن در حضور دو یا سه نفر از دوستان مورد اعتماد نیز آن را اجرا کرده اید. موضوع نیز چیزی است که بشدت نسبت بدان تعلق خاط دارید. به این ترتیب آیا راهی غیر از موفقیت پیش رویتان نخواهد بود؟ آیا هر کاری در زندگی را با این ایده و شیوه انجام دهید آیا موفقیت و تغییر را به آغوش نخواهید کشید؟

سرنخ های رفع حالت عصبی بودن

در دوره جامع آموزش سخنرانی و فن بیان که در بندرعباس توسط استاد علی پیشدار برگزار می گردد، استاد در کنار تأکید برای آمادگی کامل، سرنخ های متعددی برای رفع حالت عصبی بودن شما در سخنرانی خواهد داد. که می توانید از همین سرنخ ها و تکنیک ها برای ایجاد تغییر در زنگی خود می توانید استفاده نمایید.

آن ها می توانند شامل موارد زیر باشند.

تغییر زندگی با سخنرانی –

  • مثبت فکر کنید. خودتان را در حال ایراد یک سخنرانی مؤثر و قوی تصور کنید. در زندگی نیز برای انجام هر کاری خودتان را مصمم و موفق  ببینید.
  • در بهترین حالت جسمی و روحی باشید. ماندن در یک مهمانی تا چهارصبح با دوستان یا آماده کردن پرشتاب خود برای یک امتحان در شب قبل از سخنرانی کار درستی نیست. استراحت و خواب خوب درشب قبل از سخنرانی شما را بهتر آماده می کند.
  • به جای نگرانی و دلشوره داشتن برای انجام دادن کارها در اینجا سخنرانی کردن، روی کارتان تمرکز کنید. اگر خودتان نطق خود را بپسندید و قبول داشته باشید. شنوندگان نیز شما نیز همین نظر را خواهند داشت. اگر به نظر خودتان می توانید از عهده ی کاری برآیید، معمولن موفق خواهید شد.
  • قبل از شروع هر کاری که استرس دارید در اینجا سخنرانی کردن و صحبت کردن، چند نفس عمیق بکشید. این کار به خوبی کمک می کند که دستگاه تنفسی شما به مقدار لازم اکسیژن سالم دریافت کند. اکسیژن کافی باعث فعالیت بهتر و مؤثرترمغز می گردد.
  • شروع هر کاری را با قدرت آغاز کنید و در این خصوص سخت کار کنید. در سخنرانی نیز برای مقدمه خودتان وقت بگذارید و خوب تمرین کنید. این کار باعث ساکت شدن مخالفان شما و نیز بالا رفتن اعتمادبه نفستان می شود برای ادامه کار.
  • در انجام کارها با انسان ها ارتباط برقرار کنید. همانگونه که در سخنرانی با مخاطبان بعنوان آحاد انسانی نه توده ی مه آلودی از جمع صورت ها، ارتباط چشمی برقرار می کنید.
  • از اهرم ها و ابزار لازم برای پیشبرد کارهایتان استفاده کنید. در خیلی از موارد استفاده از ابزار اگر هزینه ای هم داشته باشد به مراتب کار شما را خیلی بهتر و بیشتر به پیش خواهد برد تا زمانی که بخواهید در اکثر مواقع از روش های قدیمی و سنتی و یدی استفاده کنید. همانطور که درسخنرانی از وسایل کمک آموزشی برای انتقال بهتر پیام به مخاطبان استفاده می گردد و نیز باعث کاهش اضطراب و استرس سخنران نیز می شود. سخنران نیز یک شخص حرفه ای به نظر می رسد.
  • به این موضوع توجه کنید، هنگامی که کاری را انجام می دهید، اغلب افراد مشغول زندگی خودشان هستند. آن ها مشغولیات خودشان را دارند و از اینکه ما چکار می کنیم بی خبرند. همانطور که  شنوندگان به احتمال قوی متوجه میزان استرس و اضطراب شما در زمان ارائه سخنرانی نیستند.
  • در خلال کارهایی که انجام می دهید. اشتباهاتی نیز رخ می دهید این ها فاجعه نیستند. اگر اشتباهی مرتکب نشدید باید به کارتان شک کنید. در این صورت کار طبیعی و عادی به نظر می رسد.

سخنرانی به منزله ی تجربه ای بسیار مثبت قلمداد می شود. بطوریکه اکثر افرادی که در دوره جامع  آموزش سخنرانی و فن بیان ما در بندرعباس شرکت می کنند. در ابتدا واقعن از سخنرانی کردن می ترسند. فکر ایراد کردن سخنرانی آن ها را نصف عمر می کند. امّا پس از پایان دوره خیلی خوشحال خواهند بود که سخنرانی را فرا گرفته اند.

در این دوره ها شما با افراد زیادی آشنا می شوید از جمله مدیران، کارخانه داران، رؤسای شرکت ها، کارمندان و کارشناسان ارشد سازمان ها، اعضای شوراها و دهیارها و کسانی که برای خود کسب و کار و شغل آزاد دارند. که همین آشنایی می تواند دروازهای شانس و موفقیت زیادی را به روی زندگی و کسب و کار شما بگشاید. شما موردنظر افراد مؤثر و قدرتمند قرار خواهید گرفت.

در این دوره ها شما به جای اینکه مجبور باشید تمام وقت خود را صرف گوش کردن به صحبت های معلم و استاد خود نمایید، باید افکار و عقاید خود را نیز تشریح کنید و ازسخنرانی تان احساس لذّت خواهید کرد

در طول دوره های سخنرانی و فن بیان ما که در بندرعباس برگزار کرده ایم. افراد زیادی اعتماد به نفس و قوت قلب خود را در قالب توانایی های سخنرانی خویش ارتقاء داده اند، با رشد اعتماد به نفس بهتر قادر خواهید بود در حضورو مقابل دیگران بایستید و فکر و احساس خود را به آن ها بگویید و کاری کنید که آن ها نیز همین مطالب را حس و فکر کنند.

سخنرانی و ایجاد تفکر انتقادی

تفکر انتقادی چیست؟ تا حدی یک کار منطقی است. توانایی تشخیص ضعف مباحثات افراد و اجتناب از آن ها در مباحثات خویش. این کار همچنین شامل توانایی تشخیص واقعیت از نظریه، قضاوت درباره ی اعتبار گفته ها و ارزیابی صحت و سقم مدرک است. در این خصوص توصیه می کنم حتمن مقاله مفید و مؤثر تفکر انتقادی در وب سایت گنج نهان را مطالعه نمایید.

سخنرانی و فرآیند برقراری ارتباط کلامی( مکالمه و گفتگوی روزانه)

تغییر زندگی با سخنرانی – با شروع نخستین سخنرانی های خود به این نکته ی مفید پی خواهید برد که هنگام گفتگوی شخصی با شخص دیگر چه چیزی جریان دارد.

با آموزش سخنرانی، زنجیره وسیعی از تکنیک ها و مهارت ها را هنگام صحبت کردن با مردم فرا خواهید گرفت.

این مهارت ها می توانند شامل موارد زیر باشند.

تغییر زندگی با سخنرانی –

۱-     افکارتان را منطقی سازماندهی می کنید.

۲-     پیام را مناسب حال شنوندگان خود بیان می کنید.

۳-     برای ایجاد حداکثر تأثیر، داستان و مثالی بیان خواهید کرد.

۴-     خود را با بازخورد شنونده وفق خواهید داد.

تغییر زندگی با سخنرانی – بنابراین مکالمه و گفتگوی روزانه  از بسیاری جهات همان مهارت هایی را می خواهد که در سخنرانی به کار می رود. بیشتر افرادی که سخنرانی را فرا می گیرند، می توانند یاد بگیرند که در مکالمات عادی نیز رابطه خوبی برقرار می کنند.

تغییر زندگی با سخنرانی به همین نحو، گذراندن دوره ی آموزشی سخنرانی و فن بیان می تواند از شما رابطی آزموده تر در بسیاری از موقعیت ها ازجمله مکالمات، مباحث کلاسی و دانشجویی، جلسات اداری و بازرگانی و مصاحبه ها بسازد.

پیشنهاد می کنم مقاله ای را که در همین رابطه تحت عنوان شباهت ها و تفاوت های عمده سخنرانی و مکالمه در وب سایت گنج نهان را مطالعه کنید.

بهترین فایده اعتمادبه نفس

تغییر زندگی با سخنرانی – بهترین فایده اعتمادبه نفس تغذیه و پرورش فکر شماست. پس از دستیابی به نخستین موفقیت خود، در مرحله بعدی بسیار مطمئن تر خواهید بود و این نتیجه موفقیت اولی است و بموازت پیشرفت و موفقیت در امر سخنرانی در دیگر زمینه های زندگی نیز شانس بهتر و بیشتری برای موفقیت خواهید داشت.

شما خواهید توانست با آموزش و تمرین به این مهارت ها و تکنیک ها مسلط شوید و مهارت های صحبت کردن عادی خود را در ایراد خطابه وسخنرانی توسعه و گسترش دهید.

برای شرکت در دوره های فن بیان و سخنرانی در بندرعباس و سایر دوره های آموزشی مربوط به مهارت های ارتباطی و تغییر و تحول فردی و گروهی از جمله ارتباط مؤثر، اعتمادبه نفس و عزّت نفس که توسط استاد علی پیشدار در مجموعه آموزشی گنج نهان ایرانیان برگزار می شود علاوه بر وب سایت گنج نهان(www.ganjenahan.com ( از راه های زیر نیز می توانید با ما ارتباط برقرار نمایید.

اینستاگرام:         Sokhanrani.fanebayanتلگرام: @ganjenahaniranian     تلفن: ۰۷۶۳۳۵۱۱۲۴۵ همراه: ۰۹۱۷۳۶۳۱۲۲۰

با مجموعه آموزشی گنج نهان ایرانیان « یک بار آموزش یک عمر آرامش…» را تجربه کنید. دوستتان داریم…

اشتراک این صفحه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *