چگونه متن سخنرانی خود را فراموش نکنیم؟

چگونه متن سخنرانی خود را فراموش نکنیم؟

چگونه متن سخنرانی خود را فراموش نکنیم؟

چگونه متن سخنرانی خود را فراموش نکنیم؟ - استاد علی پیشدار

چگونه متن سخنرانی خود را فراموش نکنیم؟ – استاد علی پیشدار

چگونه متن سخنرانی خود را فراموش نکنیم؟ در شروع، قبل از پاسخ دادن به این سؤال که  «چگونه متن سخنرانی خود را فراموش نکنیم؟».

به تشریح این موضوع خواهیم پرداخت که حافظه چه نقشی در سخنرانی دارد؟ دلیل پرداختن به این موضوع نیز، اهمیت حافظه در فراموش نکردن و به خاطر سپردن متن و محتوای سخنرانی است.

نقش حافظه در سخنرانی چیست؟

(چگونه متن سخنرانی خود را فراموش نکنیم؟)

تعریف حافظه

به بیان ساده، حافظه فعالیتی ذهنی است که طی آن اطلاعاتی که آموخته ایم یا تجربه کرده ایم، فراخوانی می شوند. این تعریف ساده پروسه پیچیده ای را پوشش می دهد که بخشهای مختلفی از مغز را در بر می گیرد و از راههای مختلف به ما خدمت می کند.

انواع حافظه

حافظه می تواند: کوتا مدت و یا بلند مدت باشد، در حافظه کوتاه مدت ذهن شما اطلاعات را برای چند ثانیه یا چند دقیقه ذخیره می کند.

اما حافظه بلندمدت شامل اطلاعاتی است که شما برای حفظ کردن آن خودآگاه یا ناخودآگاه تلاش به خرج می دهید. به دلیل اینکه شخصاً برای شما مهم است ( اطلاعاتی شخصی مثل شماره شناسنامه، تاریخ تولد، کد ملی، کدپستی و …اطلاعاتی درباره خانواده و دوستان)، و شما به آن اطلاعات نیاز دار ید.

نقش حافظه در سخنرانی

(چگونه متن سخنرانی خود را فراموش نکنیم؟)

در سخنرانی بهتر است متن سخنرانی نوشته شود و به حافظه سپرده شده و از حفظ خوانده شود. به شرط آن که به مانند از برخوانی شاگرد مدرسه نشود که اگر چنین باشد از روی نوشته خواندن بهتر است، لیکن بهترین وجه سخنرانی آن است که گفتار را در خاطر خویش تهیه کرده، آنرا را نگارش کرده و تمرین نمایید و در مواقع لازم به کمک یادداشت ها و حافظه ی خود سخنرانی خود را اجرا نمایند.

بنابراین از آنچه گفته شد پیدا است که قوه ی حافظه در امر سخنرانی کاملاً مؤثر است. تا بدان جا که باید گفت کسی که قوه ی حافظه اش بیسیار ضعیف است. بهتر است که از سخنران شدن دست بردارد زیرا مواردی که بتوان از از روی نوشته سخنرانی کرد بسیار معدود است و سخنوری حقیقی آن است که سخن از حفظ گفته شود.

ضرورت قوه ی حافظه برای سخنران

(چگونه متن سخنرانی خود را فراموش نکنیم؟)

قوه ی حافظه برای سخنران نه تنها از آن جهت ضرورت دارد که بتواند سخن خود را از حفظ بگوید بلکه در کلیه ی امر سخنوری برای سخنران، یاری ارزشمند است، به این معنی که سخنران هر قدر مطالعاتش بیشتر و محفوظاتش زیادتر باشد، سخن آفرینی و سخن پردازی بهتر می کند.  مخصوصاً در هنگام سخنرانی بداهه تواناتر می گردد، چون ذخیره ی فراوان از افکار و معانی در خاطر داشتن مایه ی اصلی سخنرانی است که سخنران اگر برای تهیه متن سخنرانی خود فرصت کافی داشته باشد می تواند به منابع و مـآخذ مراجعه نماید. محفوظاتش درهمین امر به او یاری و کارش را آسان می کند و اگر مجال تهیه کم باشد. یا اصلاً فرصتی نداشته باشد. باید سخنرانی بداهه انجام دهد. که دراین حال باید به ذخیره ی خاطر خود مراجعه نماید و سریعاً معانی و واژه ها و مطالب لازم را از مد نظر گذرانیده و با کمال تسلط محفوظات خود را از افکار، دلایل، مثل ها ، نقل قول ها، داستان ها، اشعار، آیات، اخبار و هر نوع لوازم سخن آفرینی و سخن پردازی به کار می اندازد و هدف خود را پیدا می کند.

نقش قوه ی حافظه در سخنرانی بداهه

(چگونه متن سخنرانی خود را فراموش نکنیم؟)

پس نباید پنداشت که آن کس که سخنرانی بداهه ارائه می کند بی رویه و فکر نکرده سخن می گوید. سخنی که بی رویه گفته شود، پسندیده نیست و سخنرانی بداهه آن گاه خوشایند است که سخنران در همه ی موضوعات سخنرانی خود از پیش مطالعه ی کامل کرده و بانک ذخایراطلاعاتیش را از معانی و محفوظات لازم پُر نماید. اگر سخنران چنین کند می تواند بهترین سخنرانی بداهه را ارائه دهد. پس سخنران باید حافظه ی قوی داشته باشد و حافظه را می توان با تمرین کردن تقویت کرد.

چگونه حافظه را تقویت کنیم؟

(چگونه متن سخنرانی خود را فراموش نکنیم؟)

عملکرد مغز و حافظه با افزایش سن، کُندتر می شود به همین دلیل تقویت قسمت هایی از مغز که باعث بهبود ‌سلامت آن می شوند مثل قدرت حافظه، مهم است.‌

حال به بیان راهکارهای تقویت حافظه می پردازیم:

(چگونه متن سخنرانی خود را فراموش نکنیم؟)

۱-    اگر از کودکی و جوانی همواره به حفظ کردن اشعار و عبارات فصیح و هر نوع مطلب حفظ کردنی بپردازید و هرچه بیشتر حفظ کنید، حافظه قوی تر می شود.

۲-    از کارهای دیگر که حافظه را قوی می کند دقت کردن و توجه خاطر را معطوف داشتن و تمرکز کردن بر موضوعی است که می خواهید به خاطر بسپارید. کسی که در حفظ کردن مطلبی تأمل و دقّت و تمرکز نکند و حواس خویش را جمع نسازد نمی تواند چیزی را حفظ کند.

نحوه ی به حافظه سپردن متن سخنرانی

(چگونه متن سخنرانی خود را فراموش نکنیم؟)

گفتار و متنی که سخنران از قبل آماده کرده و می خواهد که به حافظه بسپارد و به خوبی آنرا از بَر کند، باید با مطالعه و تأمل و رویه ی کامل تهیه کرده باشد. پس اگر آنرا نوشته است باید اول یک یا چند بار از اغاز تا پایان بخواند. آنگاه تدریجاً و قطعه قطعه حفط نماید و در این موقع نباید حافظه را خسته کند. و آرام باید پیش رفت و اگر متن سخنرانی را ننوشته و در ذهن آنرا تهیه کرده است، بهترین راه برای این که به خاطر سپرده شود این است که به افکار و معانی، رشته ی پیوستگی طبیعی منطقی بدهد که هر گاه افکار به درستی به هم پیوسته بوده و مشوش نباشد، هر معنی که گفته شود معنایی را که باید به دنبال بیاید به خودی خود به یاد می آورد و به خاطر سپردنش دشوار نخواهد بود.

کسانی که حافظه ی قوی یا فرصت کافی برای حفظ کردن مطالب را ندارند،چکار کنند؟

(چگونه متن سخنرانی خود را فراموش نکنیم؟)

کسانی که از حافظه ی قوی برخوردار نیستند برای یاد آوری مطلب، می توانند از علامت ها و نشانی ها استفاده کنند و تدابیری را که مخصوص و مناسب حال آن ها است بکار ببرند و این شیوه ها با تجربه بدست می آید. که چه قسم از این علامت ها یا نشانه ها برای هر شخص مفید و مؤثر است.

در اینجا لوازمی که می تواند به حافظه کمک کند تا متن سخنرانی خود را فراموش نکنیم، را در قالب چهار روش بیان می کنیم.

۱- روخوانی کردن: روخوانی کردن روشی است که خیلی از سخنرانان آماتور آنرا به کار می برند. هر چند که لازم به توضیح است که این روش سخنرانی کردن برای موقعیت های مثل مجامع بین المللی، محل هایی که بار حقوقی دارند مثل سازمان ملل، مجلس و … کاربرد دارد. امّا در اینجا موضوع، عدم استفاده از روش روخوانی کردن در رابطه با سخنرانی های عادی و عمومی مطرح می گردد.

سخنران هایی نیز هستند که گفتار را نوشته و حفظ می کنند و از بَر آنرا می گویند. این افراد نیز باید متوجه باشند که سخنرانی آنها مانند کتاب خواندن نباشد که از تأثیر سخن بسیار می کاهد. سخن باید چنان گفته شود که مانند صحبت کردن عادی باشد و طبیعی به نظر آید. ما این شیوه سخنرانی کردن را رد نمی کنیم و حتی برای شروع حرفه سخنرانی آنرا نیز پیشنهاد می کنیم. امّا به مرور که حرفه ای تر می شویم روش های زیر را کاربرد مؤثرتری دارند.

۲- یادداشت برداری: یادداشت کتبی برداشتن از مطالب نیز روش دیگری است که در ضمن سخنرانی گاه گاهی به آن نگاه می کنید، به شرط آن که رشته ی سخن پاره نشود و سخن سرایی از حال طبیعی بیرون نرود. برای تهیه یادداشت نیز می توانیم از کارت ها و یا برگه های یادداشت استفاده نمود. و در صورت عدم دسترسی به این لوازم از یک برگه  A4 استفاده نمود. در یادداشت برداری برای هر پارگراف یک یا حداکثر ۴ کلمه یا عبارات کلیدی را یادداشت می کنیم. در صورت استفاده از برگه A4 هر یادداشت مربوط به هر پارگراف را  با یک خط جدا می نماییم.

۳- استفاده از یک نقشه ذهنی یا مایندمپ(Mind Map) نیز می تواند به سخنران برای یادآوری و در جریان و روند سخنرانی قرار گرفتن کمک شایانی نماید. با نقشه ذهنی ما یک دید وسیع و کلی به موضوع سخنرانی داریم و هر لحظه کنترل مطالب و جریان سخنرانی در اختیار سخنران قرار دارد. بطور مثال برای یک سخنرانی چند دقیقه ای در خصوص پس انداز کردن به یک نقشه ذهنی مطابق تصویر پایین نیازمندیم.

چگونه متن سخنرانی خود را فراموش نکنیم؟ - استاد علی پیشدار

چگونه متن سخنرانی خود را فراموش نکنیم؟ – استاد علی پیشدار

این نوع نگاه و نگرش به سخنرانی می تواند برای هر سخنران تا حدودی تغییر نماید. امّا روند و اصول کار به یک شکل یکسان اجرا می شود. به نحوی که برای هر سخنرانی ما یک مرکز داریم که موضوع سخنرانی در آن درج می شود. بعد از آن طبق روال ساعت گرد از ساعت یک شروع می کنیم و موضوعات مربوط به هر پاراگراف در سخنرانی را روی هر شاخه می نویسیم. هر کدام از این شاخه ها نیز می تواند به فراخور بزرگی و اهمیت موضوع دارای زیرشاخه هایی نیز باشد. به همین ترتیب ادامه داده و تا آخرین شاخه مربوط به آخرین مطلب سخنرانی ادامه خواهد داشت. به فراخور طولانی یا کوتاه بودن سخنرانی نقشه ذهنی می تواند دارای شاخه ها و زیر شاخه های متفاوت و به اندازه های گوناگون باشد.

۴- در حال حاضر بسیاری از سخنرانی ها و ارائه ها با نرم افزار ارائه مطالب (پاورپوینت) اجرا می گردد. هر کدام از اسلایدهای پاورپوینت به مثابه یک یادداشت در دست سخنرانی است. که با مشاهده هر اسلاید در جریان سخنرانی خود قرار می گیرد و می داند که الان باید چه موضوعی را بیان نماید. پاورپوینت کار را برای سخنران ساده می نماید بطوری که میزان تأثیرگذاری بر مخاطب نیز بیشتر می گردد. ضمنن یادآور می شویم که تمام متن مربوط به هر پارگراف را در اسلاید خود نگنجانید.

چگونه متن سخنرانی خود را فراموش نکنیم؟ - استاد علی پیشدار

چگونه متن سخنرانی خود را فراموش نکنیم؟ – استاد علی پیشدار

محتوای اسلایدها در واقع همان عبارات کلیدی هستند که در شیوه ی یادداشت برداری بکار گرفته می شود. بهتر است که این عبارات با تصاویر مرتبط با موضوع همراه باشد.

در پایان بهترین راهکار، برای اینکه متن سخنرانی خود را فراموش نکنیم این می دانم که تا آنجایی که می توانید محتوای کافی و حتی بیشتر از آنچه می خواهید ارائه کنید تهیه نمایید و با تمرین کافی در ذهن خود داشته باشید. تا اگر مطلبی را فراموش کردید، آنقدر موضوعات مخلتف و محتوا داشته باشید که به راحتی جایگزین مطالب فراموش شده نمایید. سخنرانی خود را بارها و بارها تمرین کنید و به ارائه شفاهی بپردازید بطوری که کاملاً به سخنرانی خود مسلط شوید.

منتظر اجرای سخنرانی های تأثیرگذار و قدرتمند شما هستیم. موفقیت های خودتان را به ما اطلاع دهید. از پیشرفتی که بدست می آورید خوشحال خواهیم شد. علی پیشدار

درباره من:

علی پیشدار- مربی و مدرس آموزش تخصصی سخنرنی، فن بیان و مهارت های میان فردی(ارتباط مؤثر، اعتمادبه نفس و عزت نفس) - استاد علی پیشدارپیشدار

علی پیشدار- مربی و مدرس آموزش تخصصی سخنرنی، فن بیان و مهارت های میان فردی(ارتباط مؤثر، اعتمادبه نفس و عزت نفس) – استاد علی پیشدار

من علی پیشدار هستم.

 • مربی و مدرس آموزش سخنرانی، فن بیان و مهارت های میان فردی که بطور تخصصی در این زمینه فعالیت دارم.
 • نویسنده کتاب ( سخنرانی به سبک شما) هستم. کتابی که بعنوان راهنمای جامع آموزش تخصصی سخنرانی برای هر شخصی که می خواهد در هر نوع شرایط و با هر نوع مخاطب یک سخنرانی قدرتمند، جذاب و بدون استرس را داشته باشد.
 • همچنین نویسنده کتاب الکترونیکی ( سخنرانی ویژه ی مراسم)

فعالیت ها:

 • مدرس دوره های آموزشی در سازمان مدیریت دولتی
 •  کارشناس ارشد آموزش و برنامه ریزی با ۲۷ سال سابقه کار
 •  همکاری با مؤسسات آموزشی تهران و خارج از کشور
 •  برگزارکننده ی دوره های کوتاه مدت و بلندمدت آموزش سخنرانی، فن بیان و ارتباط مؤثر در مؤسسات آموزشی بطور کاملاً حرفه ای در داخل و خارج از کشور
 • مشاوره به مدیران شرکت های معتبر خصوصی و دولتی و نیز مجریان برگزارکننده سمینارها و همایش ها در زمینه سخنرانی
 • برگزارکننده ی سمینارها، همایش ها و کارگاه های آموزشی سخنرانی، فن بیان و ارتباط مؤثر در سازمان ها، دانشگاه ها، ادارات، شرکت ها و بانک ها
 •  مدیریت وب سایت آموزش تخصصی سخنرانی و فن بیان و مهارت های ارتباطی(www.ganjenahan.com)
 • مدیر مجموعه آموزشی گنج نهان ایرانیان (یک بار آموزش  یک عمر آرامش…)

در پایان این مقاله برای دریافت کتاب رایگان «سخنرانی ویژه مراسم» روی کتاب رایگان «سخنرانی ویژه مراسم» کلیک کنید و آنرا بطور رایگان دانلود نمایید.

برای شرکت در کارگاه ها و دوره های آموزش سخنرانی و فن بیان بندرعباس، قشم، میناب و سایر شهرهای کشور با شماره های  ۰۷۶۳۳۵۱۱۲۴۵-۰۹۱۷۳۶۳۱۲۲۰ تماس حاصل فرمایید.

مدیریت مجموعه آموزشی گنج نهان ایرانیان- علی پیشدار-

اشتراک این صفحه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *