آموزش سخنرانی، فن بیان و مهارت های ارتباطی

دوره ۳۵ بندرعباس

عملکرد انسان های موفق در شرایط بحرانی

جلسه اول: عزت نفس، خودباوری و موفقیت

۲۸ اسفندماه ۱۳۹۸

کارگاه آموزشی آنلاین مدیریت ترس از سخنرانی- تقویت و ایجاد اعتمادبه نفس

 جلسه دوم: تکنیک ها و راهکارهای غلبه بر ترس از سخنرانی و صحبت کردن در مقابل جمع و ایجاد اعتماد به نفس

۴ فروردین ماه ۱۳۹۹

کارگاه آموزشی آنلاین خودپذیری و اعتماد به نفس

جلسه سوم: خودپذیری و اعتماد به نفس

۶ فروردین ماه ۱۳۹۹

جلسه چهارم:

کارگاه آموزشی آنلاین سناریوی سخنرانی(شروع، بدنه و پایان سخنرانی)

۱۱ فروردین ماه ۱۳۹۹

مسئولیت پذیر و اعتماد به نفس(مسئولیت پذیری چیست؟ و چه تاثیری بر اعتماد به نفس دارد؟)

جلسه پنجم:

کارگاه آموزشی آنلاین مسئولیت پذیر و اعتماد به نفس

۱۳ فروردین ماه ۱۳۹۹

کارگاه آموزشی آنلاین ابراز وجود و اعتماد به نفس

جلسه ششم:

کارگاه آموزشی آنلاین ابراز وجود و اعتماد به نفس

۲۰ فروردین ماه ۱۳۹۹

ویدئو ها و صوت های آموزشی رایگان

جلسه هفتم:

مهندسی فن بیان، رفتار و برند شخصی

۲۵ فروردین ماه ۱۳۹۹

انسجام و یکپارچگی

جلسه هشتم:

انسجام و یکپارچگی شخصیت

۲۷ فروردین ماه ۱۳۹۹

زندگی هدفمند

جلسه نهم:

زندگی هدفمند

۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۹

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.