آموزش پاورپوینت آموزش پاورپوینت مراحل ۴ الی ۹

آموزش پاورپوینت –

آموزش پاورپوینت مراحل 4 الی 9

آموزش پاورپوینت مراحل ۴ الی ۹

آموزش پاورپوینت – مرحله ۴-فونت و پاراگراف بندی

دانلود درس ۱۲- قالب بندی قلم

دانلود درس۱۳-تنظیمات حرفه ای و پیشرفته قلم نوشته ها در اسلایدها

دانلود درس ۱۴-پاراگراف بندی در اسلایدها

دانلود درس ۱۵-تنظیمات حرفه ای و پیشرفته پاراگراف

آموزش پاورپوینت – مرحله ۵-جداول و نمودارها

دانلود درس ۱۶-طراحی جدول

دانلود درس ۱۷-روش های مختلف درج جدول در اسلایدها و چیدمان آن

دانلود درس ۱۸-تمرین طراحی و چیدمان جداول

دانلود درس ۱۹-طراحی نمودارها در پاورپوینت

دانلود درس ۲۰-هنر هوشمند(چارت سازمانی و دیاگرام)

آموزش پاور پوینت – مرحله ۶-درج عناصر مختلف در اسلاید

دانلود درس ۲۱-درج تصاویر حرفه ای در اسلاید و تنظیمات آن ها

دانلود درس۲۲-درج تصاویر آنلاین از موتورهای جستجو در اسلاید

دانلود درس ۲۳-درج فیلم و صدا در اسلاید ها و تنظیمات پخش آن ها

دانلود درس ۲۵-درجعبه متن word art و object در هرجای پاورپوینت

دانلود درس ۲۶-درج معادله و فرمول و نمادهای خاص در اسلاید

آموزش پاور پوینت – مرحله ۷-طراحی های پیشرفته

دانلود درس۲۷-طراحی وتم اسلایدها، تنظیم دقیق اندازه و پس زمینه اسلایدها

دانلود درس۲۸-عبور و عوض شدن اسلایدها؛ افکت،مدت زمان،صداو زمان بندی تغییر اسلاید

دانلود درس۲۹ساختن آلبوم تصاویرحرفه ای با پاورپوینت

دانلود درس۳۰-موزیک پس زمینه روی آلبوم و شروع طراحی با اشکال

دانلود درس۳۱-نکات مهم طراحی؛ترازکردن تصاویر،گروه بندی و …

دانلود درس۳۲-طراحی میز بیلیاردبا کمک پاورپوینت

آموزش پاورپوینت – مرحله ۸-انیمیشن سازی

دانلود درس۳۳-۴مورد ورود، تأکید، حرکت و خروج

دانلود درس۳۴-زمان بندی، مدت پخش و تأخیر انیمیشن

دانلود درس ۳۵- تنظیمات افکت و زمان بندی حرفه ای

دانلود درس۳۶-انیمیشن روی نوشته ها

دانلود درس۳۷-انیمیشن روی جدول و نمودارهای آماری

دانلود درس۳۸-انیمیشن روی اسمات آرت و تصاویر و مدیاهای صوتی و تصویری

دانلود درس۳۹-انیمیشن روی عناصر مختلف در اسلایدهای پاورپوینت

آموزش پاورپوینت – مرحله ۹- تمرین های طراحی

دانلود درس ۴۰-طراحی ورزش بولینگ

دانلود درس ۴۱- طراحی بازی گلف و اسکی